• Eesti keeles
  • На русском

Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Uudised

Sõlmisime koostöölepingu Eesti Korteriühistute Liiduga

EKÜLMeil on hea meel kuulutada, et sõlmisime koostöölepingu korteriühistuid koondava Eesti Korteriühistute Liiduga (EKÜL). Tihedam koostöö võimaldab meil jõuda suurema hulga korteriühistuteni, et tutvustada korteriühistutele suunatud teenuseid. Usume, et korteriühistute rõõme ja muresid kõige paremini tundva EKÜLi kogemused on kindlasti kasulikud olemasolevate teenuste arendamisel ja uute kavadamisel. 

Uuendused 28.05.2015

Eristame ühistu ja arvete esitaja e-maili aadresse. Lisasime kululiigile aegumise tähtaja. Uuendasime varukoopia salvestamist. Lisasime majanduskavale käibemaksu filtri ja kommunaalmaksete gruppide filtri. Täpsustasime hoolduspäevikus töökäsu ja tehtud töö trükkimise loogikat. Uuendasime serveri operatsioonisüsteemi, andmebaasi ja programmeerimiskeele versioonid.

Planeeritud katkestus hooldustöödeks 22. mail kell 19:00-23:00

Soovime eelteavitada reede, 22. mai õhtuks planeeritud korteriyhistu.net hooldustöödest, mis põhjustavad katkestuse teenuse töös alates 19:00 kuni 23:00. Planeeritud katkestus kestab tavapärase uuenduste paigaldamisega võrreldes kauem, kuna lisaks korteriyhistu.net tarkvara uuendamisele toimub eelnevalt ka andmebaasi ning serveri tööks vajalike tarkvarakomponentide versioonide uuendus.

Uus liivakast mängimiseks

Muutsime korteriyhistu.net demo kasutatavamaks. Varasema andmete vaatamise asemel saab liivakastis mängida ehk andmeid muuta. Hea võimalus korteriyhistu.net lahendusega tutvumiseks reaalsete andmetega mängides. Liivakast on kõigi huviliste jaoks ühine, seega päeva jooksul võivad andmed muutuda. Igal hommikul liivakastis uus liiv ehk öösel taastatakse demoandmete algseis. Link uuenenud liivakastile.

Uuendused 30.03.2015

Lisandus võimalus saata omanikule ja elanikule e-mail lisaks ühistule ka ametniku või haldusfirma nimel. Uuendasime avalehe kohandamise valikuid. Täiendasime hangete keskkonda, kus lisatud hange saadetakse huvitatud firmadele nüüd 15-minutilise viivitusega pärast viimast muutmist.

Uuendused 28.02.2015

Lisandus tegevuste ajalugu, kus logitakse andmete lisamised, muutmised ja kustutamised. Muutsime halduses tegevuste planeerimist paindlikumaks, lisades teostamise nädalapäevade valiku ja võimaldades defineerida täpsemat tegevuse kestust. Täiendasime hoolduspäeviku kasutusmugavust tööde lisamisel ja haldamisel.

Musta roti uuendused 31.01.2015

Täiendasime halduses tegevusi ja hoolduspäeviku töid. Lisasime võimaluse grupeerida tegevused üheks koondtööks ja trükkida töö detailid blanketile ehk vormistada töökäsk. Töökäsule lisatakse triipkood, mis võimaldab hiljem blanketi alusel leida teostatud tööde fikseerimiseks soovitud töö. Lisasime 1000-euroste arvete kohta hoiatuse. Üüriarvestuse eksporti asendab kannete import raamatupidamise päevaraamatus.

Lemmingu uuendused 30.12.2014

Avasime uuendatud hangete portaali https://hanked.korteriyhistu.net, kus hankijad ja pakkujad saavad hallata oma infot. Lisaks tegime väiksemaid täiendusi sh viiviste eksport raamatupidamisse, suure kulude jaotuse tabeli PDFks salvestamine, rollide ja õiguste tabeli esimese veeru fikseerimine, haldusfirma näidukaardi tuvastamine triipkoodiga, näitude sisestamisel vaikimisi väärtuste keelamine, kohtuvõla arvestus. Samuti tegime ettevalmistusi üüriarvestuse ekspordi eemaldamiseks (jääb raamatupidamise import).

Okassea uuendused 28.11.2014

Täiendasime majanduskava tegelike tulude-kulude vaadet tööde ja kuludokumentide loeteluga, mis võimaldab anda detailse ülevaate majanduskava kulude kujunemisest ja seosest tehtud töödega kalendrikuude või valdkondade lõikes. Võimaldame vaadata majanduskava soovitud detailsusega gruppide või ridade lõikes. Lisasime võimaluse muuta näitude sisestamisel korteri elanike arvu. Kuvame arvel koefitsendi või päevade arvu korral korrigeeritud koguse asemel arvutuskäigu.

Rohtlahaukuri uuendused 30.10.2014

Kõigil kasutajatel tekkis ligipääs menüüvalikule Haldus ja probleemide tõstatamise võimalus Suhtlus all. Seoses halduse avaliku versiooni lisandumisega lisasime hinnakirja haldust sisaldavad paketid. Tasuta suhtluse pakett täienes probleemidest teavitamise võimalusega. Täiendasime kasutajajuhendit halduse teemaga.