• Eesti keeles
  • На русском

Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Uudised

Deegu uuendused 30.09.2014

Korrastasime kontoväljavõtte importimisel automaatse failiformaadi tuvastamise kodeeringuid. Lisasime näitude sisestamise vormile korteri märkused. Kulud ja tulud vaade sai dünaamilise filtri. Selgitame e-arvete täieliku ja piiratud presenteerimise põhimõtteid. Lisasime võimaluse andmete importimiseks Raamatupidamisse. Täiendasime haldusmoodulis majanduskava loomist.

Vöötorava uuendused 29.08.2014

Lisasime võimaluse viivise tühistamiseks. Korrastasime raamatupidamises kannete järjestamist. Muutsime aastaaruande XBRL ekspordi aruandeperioodi põhiseks. Selgitame e-arvete impordiga seotud eripärasid e-arvete laadimisel ja automaatsel tasumisel püsimakse alusel. Täiendasime haldusmooduli alfaversiooni haldusfirma hoolduspäeviku ja probleemide ülevaatega.

Maara uuendused 04.07.2014

Lisasime võimaluse prognoosida sisestamata näitudega korteritele näidud keskmise tarbimise alusel. Korrastasime kululiikide ajaloo vormidel kululiikide järjestust ja grupeerimist. Lisasime saldode vormile võlglaste filtri. Enteriga liikumine järgmisele väljale. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Urve Palo andis pidulikult üle Omniva hõbesertifikaadi. Masinloetavate arvete andmete sisestamiseks puudub käsitöö vajadus. Täiendasime haldusmooduli alfaversiooni.

Ümiseja uuendused 31.05.2014

Muutsime e-mailide saatmist töökindlamaks, vähendamaks sõltuvust e-maili teenusepakkujatest. Lisasime kululiigile järgmise perioodi valiku. Muutsime kulude jaotamisel korteri andmete nt elanike arvu kasutamise loogikat. Lisasime kuluarvete maksefaili ekspordile makse teostamise kuupäeva määramise võimaluse. Avaldasime haldusmooduli alfaversiooni, mis vajab veel täiendamist ja lihvimist, kuid on igati kasutatav.

Riistvararike korteriyhistu.net serveris

28.04.2014 toimunud korralise serverihoolduse käigus tekkis riistvaraviga korteriyhistu.net rakendusserveris. Vea põhjuseks oli töölepingu lõpetanud PCI riser kaart. Asendasime kaardi uuega ja server jätkab tööd. Varuserverit otsustasime mitte kasutusele võtta, kuna sellega oleks kaasnenud pooleteisttunnine andmekadu eile hilisõhtust. Tõenäoliselt polnud sel ajal küll väga palju kasutajaid, aga otsustasime pigem veidike mittetöötamise aega pikendada. Täname mõistva suhtumise eest!

Leethiire uuendused 25.04.2014

Lisasime kuluarvete maksefaili ekspordi. Võimaldame panka edastatud e-arve tühistamiseks koostada kreeditarve ja seejärel uue arve. Täiustasime kuluarve importimisel e-arve failist info tuvastamise loogikat. Lisasime uue kontoväljavõtte formaadi ISO 20022 toe. Kuvame arvete saatmisel edenemisriba. Avaldasime kommenteerimiseks ja ettepanekute tegemiseks haldusmooduli prototüübi.

Kasetriibiku uuendused 25.02.2014

Lisasime üüriarvestusest eksporditud arvete kannetele viite väljastatud arve failile. Muutsime mitme maja korral tabelid vaikimisi maja kaupa grupeerituks. Täiustasime kulude jaotuse vormi PDF väljatrükki. Uuendasime XBRL ekspordi vastavaks muutnud 2014. aasta standardile.

Susliku uuendused 25.01.2014

Täiendasime e-arvete edastamist ja vastuvõtmist operaatori vahendusel. Samuti lisandus võimalus importida kuluarved XML failist. Lisasime uute kontoväljavõtete formaatide toetused ja asendasime siseriiklikud kontonumbrid IBAN numbritega. Muutsime lihtsamaks omanikuvahetusest tingitud osaluste muutmise. Samuti lisasime haldusfirma kõigi arvete korraga trükkimise ja saatmise. Lisaks tegime vidina, mille saab lisada oma kodulehele ja võimaldada sealt kaudu veebitarkvarasse sisenemist.

Pähklinäpi uuendused 30.11.2013

Lisandus e-arvete edastamine ja vastuvõtmine operaatori vahendusel. Just nii, lisaks e-arvete edastamisele pakume ka e-arvete vastuvõtmise võimalust. See kaotab teenusepakkujalt e-arvete tellimisel igakuise kuluarvete käsitsi sisestamise vajaduse ja muudab kulude jaotamise protsessi senisest kiiremaks ja mugavamaks. Hankekeskkonda lisandus uus valdkond - ventilatsioon.

Otsekorraldusega maksete kogumise asendamine E-arvete püsimakse teenusega

Seoses ühtsele euromaksete piirkonnale (SEPA) üleminekuga lõpetatakse pankade poolt otsekorralduse teenuse pakkumine. Kasutusele võetakse kahe eraldi teenuse - e-arve edastamine ja e-arve püsimakse - kombinatsioon. Järgnevalt anname juhiseid, kuidas 1. veebruarist 2014 jätkata maksete kogumist.