• Eesti keeles
  • На русском

Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Uudised

Kasetriibiku uuendused 25.02.2014

Lisasime üüriarvestusest eksporditud arvete kannetele viite väljastatud arve failile. Muutsime mitme maja korral tabelid vaikimisi maja kaupa grupeerituks. Täiustasime kulude jaotuse vormi PDF väljatrükki. Uuendasime XBRL ekspordi vastavaks muutnud 2014. aasta standardile.

Susliku uuendused 25.01.2014

Täiendasime e-arvete edastamist ja vastuvõtmist operaatori vahendusel. Samuti lisandus võimalus importida kuluarved XML failist. Lisasime uute kontoväljavõtete formaatide toetused ja asendasime siseriiklikud kontonumbrid IBAN numbritega. Muutsime lihtsamaks omanikuvahetusest tingitud osaluste muutmise. Samuti lisasime haldusfirma kõigi arvete korraga trükkimise ja saatmise. Lisaks tegime vidina, mille saab lisada oma kodulehele ja võimaldada sealt kaudu veebitarkvarasse sisenemist.

Pähklinäpi uuendused 30.11.2013

Lisandus e-arvete edastamine ja vastuvõtmine operaatori vahendusel. Just nii, lisaks e-arvete edastamisele pakume ka e-arvete vastuvõtmise võimalust. See kaotab teenusepakkujalt e-arvete tellimisel igakuise kuluarvete käsitsi sisestamise vajaduse ja muudab kulude jaotamise protsessi senisest kiiremaks ja mugavamaks. Hankekeskkonda lisandus uus valdkond - ventilatsioon.

Otsekorraldusega maksete kogumise asendamine E-arvete püsimakse teenusega

Seoses ühtsele euromaksete piirkonnale (SEPA) üleminekuga lõpetatakse pankade poolt otsekorralduse teenuse pakkumine. Kasutusele võetakse kahe eraldi teenuse - e-arve edastamine ja e-arve püsimakse - kombinatsioon. Järgnevalt anname juhiseid, kuidas 1. veebruarist 2014 jätkata maksete kogumist.

Villakhiire uuendused 30.10.2013

Täiendasime e-arvete haldamisega seonduvat, lisasime SEB erakorralise maksjalepingute faili impordi ning e-arve PDF ja HTML mallid. Suurendasime viivise määra täpsust. Lisasime Swedbanki eraisiku kontoväljavõtte importimise toetuse. Parandasime teadetetahvli, dokumentide ja raamatupidamise aruannete kasutusmuvavust. 

Sõlmisime koostöölepingu Eesti Korteriühistute Liiduga

EKÜLMeil on hea meel kuulutada, et sõlmisime koostöölepingu korteriühistuid koondava Eesti Korteriühistute Liiduga (EKÜL). Senisest tihedam koostöö võimaldab meil jõuda suurema hulga korteriühistuteni, et tutvustada korteriühistutele suunatud teenuseid. Usume, et korteriühistute rõõme ja muresid kõige paremini tundva EKÜLi kogemused on kindlasti kasulikud olemasolevate teenuste arendamisel ja uute kavadamisel. 

E-arvete faili koostamise abivahend e-arved.korteriyhistu.net

Seoses ühtsele euromaksete piirkonnale (SEPA) üleminekuga peavad otsekorralduse teenust kasutavad korteriühistud saatma maksenõuded panka teisiti kui varem. Soovime pakkuda võimaluse ka neile ühistutele, kes enda asju nö käsitsi ajavad. Juhul, kui korteriühistu soovib 1. veebruarist 2014 jätkata maksete kogumist, aga ei ole veel valmis võtma kasutusele korteriyhistu.net veebitarkvara, siis soovitame tutvuda tasuta e-arvete faili koostamise abivahendiga e-arved.korteriyhistu.net.

Paljastuhnuri uuendused 31.08.2013

Peatselt asendub otsekorraldusega maksete kogumine e-arve püsimakseteenusega. Sellega seoses lisandus võimalus pidada arvet e-arve soovijate üle. Samuti saab e-arvete edastamiseks salvestada nõutavas formaadis XML faili. Lisaks automatiseerisime näitude kauglugemissüsteemi Sontex mõõtjate tarbimisandmete lugemise otse serverist. Lihtsustasime korteriomaniku arve saamise eelistuste tegemist. 

Otsekorraldustelt üleminek e-arvetele

Paljud kasutajad on tundnud huvi otsekorraldustelt e-arvetele ülemineku protsessi kohta. Oleme aktiivselt e-arvete teemaga tegelenud ja soovime korteriyhistu.net poolt olla valmis esimesel võimalusel pärast tehniliste detailide selgumist. Järgnevalt selgitame muudatuste põhimõtteid.

Orava uuendused 4.07.2013

Harilik orav Sellel kuul lisandus kaua oodatud võimalus importida kortereid otse Exceli (või ka OpenOffice) failist. Samuti tegime mitmeid täiendusi näitude kogumise parandamiseks, nt näitude sisestamise meeldetuletuse e-maili on võimalik iga ühistul oma äranägemise järgi muuta. Mitmed näitudega seotud parandused on ettevalmistused automaatse kauglugemise kasutuselevõtuks, nt Sontex arvestite faili lugemise võimalus, mitme maja näitude import ühest failist või tarbimiste kuvamine arvel.