• Eesti keeles
  • На русском

Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Uudised

Muudatused 31.07.2012

Käesolevad täiendused parandavad taas eelkõige kasutusmugavust. Teadetetahvli postitused järjestatakse nende lisamise järjekorras. Pearaamatus ja käibeandmikus värvitakse tabeli read üle ühe. Kuupäevade vahemiku kiirvalik raamatupidamise aruannetele. Võimalus lisada dokumendile selgitus või lühike kokkuvõte. Järgnevalt muudatustest lähemalt.

Muudatused 31.05.2012

Käesolevad täiendused parandavad eelkõige kasutusmugavust. Lisaks on võimalik kajastada osa võlast kohtuvõlana, millelt ei arvestata viiviseid. Samuti muutusid sisukamaks haldusfirma laekumiste ja saldode vaated. Enamiku ajast oleme tegelenud arvestite halduse teemaga, millest õnnestub loodetavasti täpsemalt kirjutada juba järgmisel korral. Järgnevalt muudatustest lähemalt.

MTÜ Korteriyhistu.net kasutajad toetab sotsiaalset ettevõtlust

Eesti korteriühistute arengut edendav MTÜ Korteriyhistu.net kasutajad allkirjastas täna 19 organisatsiooni seas MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku asutamislepingu. Soovime sellega toetada sotsiaalse ettevõtluse valdkonna arengut ja hoolitseda selle eest, et üha enam ettevõtmisi oleks ajendatud soovist ühiskonda positiivselt mõjutada.

Muudatused 27.03.2012

Läksime lõplikult üle PDF arvetele, mida kasutame nii arvete vaatamisel kui nende saatmisel e-mailiga. Ühtlasi muutus lihtsamaks arvete kujunduse nt logo või näidukaardi paigutuse muutmine. Lisasime koostöös Julianus Inkassoga uue inkassoteenusena võimaluse algatada võlgniku suhtes maksekäsu kiirmenetlus. Koondasime kokku erinevates vaadetes olevad aruanded. Järgnevalt kõigist muudatustest lähemalt.

Muudatused 31.01.2012

Lisasime korteri näitude ajaloo ja võimaluse eristada korteriomaniku esitatud näite. Samuti võimaldame saata käsitsi e-mailiga näitude meeldetuletusi ja tuluarve partneri e-mailie. Täpsustasime kululiigi arvestuse alust alamkululiikide tarbimiste summa. Järgnevalt kõigist muudatustest lähemalt.

Muudatused 31.12.2011

Korrastasime näitude ja arvestitega seonduvat. Värvisime sisestamata näitudega ja tatlemistähtaja ületanud arvestid punaseks. Samuti muutsime mugavamaks omanikuvahetuse toiminguid. Järgnevalt kõigist muudatustest lähemalt.

Muudatused 29.11.2011

Korrastasime ja täiendasime kulude jaotuse aruandeid ja navigatsiooni ning lisasime ühe korteri kulude jaotuse ajaloo vaate, mis näitab korteri kululiikide tarbimisi möödunud kuude lõikes. Samuti muutus sisukamaks Näidud avaleht ja tekkis võimalus arvestile taatlemistähtaja lisamiseks. Järgnevalt kõigist muudatustest lähemalt.

Muudatused 27.10.2011

Täiendasime ühistu teadetetahvlit, muuhulgas lisandus võimalus lisada teadetele manuseid. Täiendasime viiviste arvestust, lisasime võimaluse koostada ühele korterile igakuiselt mitu arvet, ning lihtsustasime rakendusse sisenemist. Järgnevalt kõigist muudatustest lähemalt.

EKÜLi XIV foorumi loosimisel võitis auhinna KÜ Riia 7 Viljandi

Korteriyhistu.net osales Eesti Korteriühistute Liidu XIV Foorumil. Möödunud nädalal, 5. oktoobril, aset leidnud paljude liidu liikmete jaoks aasta olulisemal sündmusel osalesid sadade korteriühistute esindajad ja paljud külalised. Korteriühistutele lubasid omalt poolt toetust kõik esinejad, nii Tallinna linnapea Edgar Savisaar, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts kui ka siseminister Ken-Marti Vaher.

Muudatused 30.09.2011

Täiendasime omanikuvahetusel vanale ja uuele omanikule eraldi arve koostamist. Lisasime vahevormi uue ja vana omaniku vahel kululiikide jagamise reeglite valimiseks. Lisaks parandasime mitme tööprotsessi kasutusmugavust. Järgnevalt kõikidest muudatustest lähemalt.