Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Kululiigid

Kululiike saab kirjeldada valides menüüst Üüriarvestus -> Kululiigid. Kululiigid kirjeldavad ühistu kulutusi. Kõik korteriomanikele esitataval arvel olevad read tuleb kirjeldada kululiikidena. Kululiigid on näiteks hooldustasu, küte, külm vesi, soe vesi, elekter, gaas, prügivedu jne.

Erinevates perioodides võivad olla erinevad kululiigid. Kululiigid kantakse uue perioodi avamisel eelmisest perioodist automaatselt üle järgmisse perioodi. Seega on korduvad kululiigid vaja kirjeldada vaid programmi kasutusele võtmisel.

Samas saab lisada ka ühekordseid kululiike. Ühekordne kululiik ei kandu järgmisesse perioodi edasi. Ühekordse kululiigi tekitamiseks tuleb märkida vastav linnuke kululiigi üldandmetes.

Igal kululiigil on oma jaotamise reegel. Kui mõne kulu jaotamine käib mitme erineva reegli järgi, siis tuleb selle kohta lisada mitu kululiiki, nt vesi arvestiga ja vesi arvestita. Paremaks eristamiseks võiks neile panna erinevad nimed, kuigi programm lubab ka sama nime kasutada.

Kululiigi kirjelduses saab määrata, kas seda näidatakse näidukaardil. Kululiigi näitamiseks näidukaardil tuleb märkida vastav linnuke Arvestuse alus blokis.