Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Minu korter

Korteriomanik saab selles moodulis:

Lisaks saab korteriomanik ligi ka osadele eelpool mainitud moodulitele.

Näidud
  • Näite saab sisestada siis, kui järgmine kuu on avatud.
  • Korteriomanik saab ise igakuiselt sisestada elanike arvu. See on mugav näiteks siis, kui prügiveo kulu arvestatakse elanike arvu põhjal.
Arved
  • Korteriomanik näeb ainult talle esitatud korterite arveid, mitte varasematele omanikele esitatud arveid.
Korter
  • Korteriomanik näeb ülevaadet enda korteri andmetest ja saab muuta arve saamise viise.
  • Vastavate õiguste olemasolul muuta korteri andmetes näiteks autonumbrit.

Omanikud

  • Korteriomanik saab valida ka arve keelt ja muuta enda andmeid.
Elanikud
  • Korteriomanik saab lisada oma pereliikmed või üürniku elanike alla ning anda talle õigused näitude sisestamiseks.

Saldod

  • Saldode menüüs on võimalik näha enda arvete ja maksmiste ajalugu.
  • Eraldi on välja toodud viivised ning nende arvestuskäik.