Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Korduma kippuvad küsimused - Kulude jaotus

Juhul kui perioodis on kasutusel palju erinevaid kululiike, siis võib vanematel internetilehitsejatel tekkida raskusi kogu info ühele lehele mahutamisega (isegi landscape seadistusega). Sellisel juhul on väljapääsuks uuema lehitseja versiooni paigaldamine. Näiteks Internet Explorer http://www.microsoft.com ja Mozilla http://www.mozilla-europe.org suudavad kasutades trükkimisel "Shrink to fit" seadistust mahutada kogu info ühele lehele.

Kui kulude jaotuse tabelis on näiteks erinevate trepikodade gaasi tarbimise kulud tulenevalt arvestuse iseloomust erinevates veergudes, siis saab veergude arvu vähendada, kui nimetada sellised kululiigid ühe nimega ja viia täpsustus täiendi reale. Samanimelised kululiigid summeeritakse kulude jaotuse risttabelis ühte veergu. Järjestuse kulude jaotuse tabelis määrab kululiigi number, samanimeliste kululiikide korral kasutatakse järjestamisel väikseimat selle nimega kululiigi numbrit.

Kõige lihtsam on kulude jaotuse tabelis tühjadest kuluridadest vabaneda, kui need kululiigid, mida ei kasutata, ära kustutada. Vanemaid perioode see ei mõjuta.