Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Korduma kippuvad küsimused - Näidud

Algnäidud kopeeritakse eelmisest perioodist uue perioodi lisamisel. Kui sel hetkel eelmise perioodi lõppnäitu ei ole, siis kopeeritakse uue perioodi algnäiduks eelmise perioodi algnäit. Uus periood on soovitav avada alles pärast eelmise perioodi arvete kinnitamist.

Kontrollige, kas vastavatel kululiikidel on linnuke "Näidata näidukaardil" ees. See linnuke on kululiigi muutmise vormil blokis "Arvestuse alus" kohe muude valikute järel, enne ühikut.

Selleks, et korteriomanikud saaksid kuu lõpus näite sisestada peab järgmine periood olema avatud. Soovitame pärast jooksva kuu arvete kinnitamist avada järgmise perioodi.

Korteriomanikel on näitude sisestamine ja muutmine võimalik alates perioodi avamisest kuni kulude jaotamiseni.

Kui korteri veemõõtja näitu pole esitatud, siis on võimalik sisestada prognoositud tarbimine, näiteks eelmise perioodi tarbimise alusel. Sellisel juhul arvutab programm prognoositud lõppnäidu ja märgib selle näidukaardil ülamärkusega PR.

See võib juhtuda juhul, kui kahel sama korteri arvestil on sama nimi. Programm tõlgendab sellist olukorda mõõtja vahetusena ning jätab järgmisel kuul alles ainult viimase. Lahendusena soovitame mõõtjad identifitseerida - näiteks "köök" ja "vannituba".

Ekslikult lisatud arvesti saab eemaldada, kui Osalused vaates mõõtja ees olev märkeruut tühjaks teha ning salvestada muutused.

Samamoodi peab toimima, kui mõõtja vahetamisel lisatakse uus arvesti ja vana jääb alles. Kuigi mõõtja vahetamise kuul võib olla 2 arvestit, siis järgmisel kuul tuleb liigne arvesti eemaldada (eemaldada linnuke ja salvestada).

Põhjuseks võib olla asjaolu, et eelmisel kuul oli arvestil teine nimi. Näiteks kui toimus arvesti vahetus ja sisestasite arvesti nimeks arvesti numbri.

Näite saab sisestada vaid perioodi avatud seisundis. Kui periood on jaotatud seisundis ehk kulud on jaotatud, siis ei saa näite sisestada. Seega saab näitude sisestamise lukku panna kulude jaotamisega.