Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Korduma kippuvad küsimused - Perioodid

Parandused soovitame teha jooksva kuu arvestuses.

Põhimõtteliselt on võimalik teha ka muutusi varasemates perioodides. See võib aga mõjutada kulude jaotust ja saldosid, kui vahepeal on nt muutunud elanike arv, mis on kulude jaotuse aluseks.

Mõne üksiku laekumise parandamiseks peab tühistama ainult soovitud perioodi sulgemise. Selleks, et muudetud saldo edasi kanduks, peab perioodi sulgemisel järgmine periood olema avatud või jaotatud seisundis. Seega, kui on vajalik saldode automaatne muutmine ka järgmistes kuudes, siis peab järgmiste perioodide arved tühistama ja need perioodid seejärel uuesti sulgema. Võimalik on ka käsitsi korrigeerida jooksva kuu algsaldot, kuid sellisel juhul jäävad vahepealsetesse kuudesse valed saldod.

Raamatupidamisse saab teha vastava õiendi, et muudeti algsaldosid sel ja sel põhjusel.

Arved tuleks panna selle kuu alla, milles nad tegelikult esitatakse. Perioodi andmetes on võimalik valida, kas arved tasutakse samal või järgmisel kuul. Arve esitamise kuupäev võib olla eelmises või jooksvas kuus. Maksmise tähtaeg võib olla jooksvas või järgmises kuus.

Erinevus kulude jaotuses võib tekkida, kui olete vahepeal muutnud arvestuse aluseks olevaid andmeid. Näiteks võis olla muutunud elanike arv ning programm jaotas nüüd kulud lähtudes muutunud elanike arvust.

Selleks, et korteriomanikud saaksid kuu lõpus näite sisestada peab järgmine periood olema avatud. Soovitame pärast jooksva kuu arvete kinnitamist avada järgmise perioodi.

Kvartaalsete maksete arvestust hetkel programm otseselt ei võimalda. Samas peaks saama programmi ära petta. Uut perioodi luues peaks valima kuuks kõigepealt järgmise kuu. Seejärel peale eelmise kuu sulgemist ja saldode ülekandumist muuta perioodi andmetes aasta ja kuu ära.

See tagab kululiikide ja saldode ülekandmise soovitud kuusse. Tavaolukorras võetakse kululiigid ja saldod järgmisse perioodi eelmisest perioodist.

Sellisel juhul pole perioodid järjest. Kululiigid kopeeritakse kindlasti eelmisest kuust, mitte viimasest.