Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Korduma kippuvad küsimused - Saldod

Tegemist on eeldatavasti olukorraga, kus maksetähtaeg 31.12.2011 langes puhkepäevale, mis tähendab, et seaduse järgi nihkub tegelik maksetähtaeg edasi 2. jaanuarile. Sellest tulenevalt esitatakse ka perioodi lõppsaldot selliselt, et 31.12.2011 seisuga tasumata detsembri perioodi arve summa näidatakse laekumata lahtris, kuna selle summa maksetähtaeg pole kuu lõpu seisuga veel saabunud.

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse §136 lg 8 järgi: Kui kohustuse täitmise tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse tähtpäev saabunuks puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval.

Meeldetuletus E-mail:
Hea {võlgniku nimi}!

Palume tasuda võlgnevus summas {võlasumma} €.
Võlgnevuse mittetasumisel võib {kliendi nimi} alustada inkassomenetlust, millega kaasnevad Teile lisakulud.

Parimate soovidega,
Julianus Inkasso

Meeldetuletus SMS:
Hea {võlgniku nimi}! Palume tasuda võlgnevus {võlasumma} €. Mittetasumisel võib {kliendi nimi} alustada inkassomenetlust. Julianus Inkasso

Vaates Saldod on nupp Viiviste protsendid, kus saab sisestada korterile kokkuleppelise viiviste protendi. Viiviste arvestusest vabastamiseks peaks sisestama viivise protsendiks 0. Perioodi viiviste protsenti saab muuta seni kuni perioodi arved pole kinnitatud.

Perioodi arvele võetakse viivis perioodi algsaldodest. Juhul kui pole võimalik varasemates perioodides, kus viivise arvestus alguse sai, muudatuste tegemine, siis saab viivise kustutada perioodi algsaldodes.

Saldod kanduvad järgmisse perioodi üle perioodi sulgemise toiminguga ja seda ainult juhul, kui järgmise perioodi arved pole kinnitatud või periood suletud seisundis. Selline piirang on tingitud asjaolust, et algsaldod peavad tekkima arvetele, kuid arveid ei lubata muuta pärast nende kinnitamist.