Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Korduma kippuvad küsimused - Omanikud

Korteriomanikud vaikimisi teiste majaelanike isikukoode ei näe, kuna neil puudub ligipääs Omanike ja Elanike õiguste vaatele. Küll aga näevad nad kõigi ametnike isikukoode.

See, mida kasutajad näevad, on määratud nende õigustega. Rolle ja nendega seotud õigusi saab muuta valides Üldandmed alt Rollid ja õigused.

Omanikuvahetust saab vormistada valides menüü Üldandmed alt Korterid ja vajutades korteri järel nupule Uus omanik. Andmebaasi jäävad alles ka kõik endised korteriomanikud ja elanikud, kuid arved lähevad juba uuele omanikule. Omanikuvahetust on täpsemalt kirjeldatud kasutajajuhendis.

Arve vormistatakse põhiomaniku nimele. Vastavalt Korteriühistuseadusele on ühistu liikmeks ainult üks isik igast korterist. Kaasomanike korral peavad omanikud omavahel kokkuleppele jõudma, kes on ühistu liige. Kõik teised omanikud saab lisada täiendavate omanikena (kaasomanikud) ja nemad saavad tellida arve koopia oma e-mailile. 

Omaniku nime muutmiseks peab muutma isiku andmeid. Seda saab teha vaates Kõik isikud, kus iga isiku real on nupp Muuda.

Vaates omanikud, elanikud ja ametnikud on sisuliselt kirjas ühe isiku erinevate rollide (seoste) andmed. Kui klõpsate omaniku, elaniku või ametniku nimel, siis kuvatakse detailid isiku omanikuks või vastavalt elanikuks ja ametnikuks olemise kohta. Sama vaate paremas servas asuvas Isiku kiirvaadete blokis on link Vaata isiku seoseid, mille abil jõuate isiku andmete detailsele vormile, kus on võimalik muuta isiku nime jt kontaktandmeid. Muutes isiku andmeid muutuvad need ka isiku seostes.

Kuna juriidilise isikna ei saa kasutajaks registreeruda, siis peaks täiendava kaasomanikuna sisestama ka juriidilise isiku esindaja(d), kes siis saab/saavad vastavalt õigustele andmetele ligi.