Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

E-arve edastamisel faili teel tekib pangas viga

Tõrked e-arvete faili edastamisel võivad olla põhjustatud andmete kirjapildist. Näiteks on e-arve panka edastamisel oluline, et nii arve esitaja kui ka arve saaja nimi peavad olema sellise kirjapildiga nagu see on kirjas pangas. Reeglina on ühistu korrektseks nimeks Äriregistris registreeritud nimi.