Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Kaugraamatupidaja

Kaugraamatupidaja tegeleb raamatupidamisteenuse pakkumisega korteriyhistu.net-i abil. Töö toimub kaugtööna ja sobib seetõttu hästi kodus töötavale raamatupidajale.

Ülesanded

 • Klientide nõustamine korteriyhistu.net-i seadistamisel.
 • Igakuiste arvete ja raamatupidamiskannete vormistamine klientidelt saadud dokumentide põhjal.
 • Korteriühistute aastaaruannete koostamine ning sisestamine Äriregistri portaali.

Nõudmised

 • Raamatupidaja haridus või töökogemus raamatupidajana vähemalt 5 aastat.
 • Vähemalt 1 aasta kogemust korteriühistu raamatupidamisega.
 • Korrektsus, täpsus ja ausus.

Kasuks tuleb

 • Vene keele oskus.
 • Hea suhtlusoskus nii kõnes kui kirjas.
 • Teadmised IT-valdkonnast.

Tasu

 • 1 euro/korter sh km, minimaalselt 25 eurot kuus. Kui töötaja ei esita arvet FIE või firmana, siis arvestatakse sellest maha ka maksud, sh tulumaks, sotsiaalmaks ja kogumispension.
 • Tasu makstakse välja igakuiselt.
 • Kompenseeritakse mõistlikus ulatuses telefonikulud.

Näide 1: majas 12 korterit -> tasu 25 eurot +km

12 korteriga maja sõlmib kaugraamatupidamise lepingu. Tasu selle maja pealt on 25 eurot + km kuus. Aasta peale teeb see kokku 300 eurot +km. Kaugraamatupidamise peale kulub pärast sissetöötamist 0,5-1 tund kuus.

Näide 2: majas 50 korterit -> tasu 40 eurot +km

50 korteriga maja sõlmib kaugraamatupidamise lepingu. Tasu selle maja pealt on 50 * 1/1.2 = 40 eurot +km kuus. Aasta peale teeb see kokku 480 eurot +km. Kaugraamatupidamise peale kulub pärast sissetöötamist 0,5-1 tund kuus.

Kandideerimine

Töökohale kandideerimiseks täida kandideerimisvorm.