Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Dokumendid

Dokumendi lisamine

Avage portaali rakendusosa avalehelt menüü Minu ühistu ja vali alamenüü Dokumendid, kuhu saab üles riputada vajalikud dokumendid. Ühe dokumendi mahupiiranguks on 4MB.

Dokumendi saab lisada faili või tekstina. Klõpsates nupule Uus dokument saate täpsustada, kas tegemist on failiga või kirjutatakse dokumendi tekst samas veebiaknas.

Dokumentide kaustadena on välja pakutud Põhikiri ja kodukord, Üldkoosolekud, Juhatus, Aastaaruanded, Majanduskavad, Blanketid, Muud dokumendid.

Kes millistele dokumentidele juurdepääsu omab, saate reguleerida Üldandmete menüüs Rollid ja õigused. Vaikimisi on näiteks kaustale Juhatus ligipääs vaid juhatuse liikme õigustes kasutajal — selles kaustas olevaid dokumente korteriomaniku õigustes kasutajale ei näidata.


Dokumentide grupid

Kui dokumente on kogunenud suuremal hulgal, siis on neis paremaks orienteerumiseks võimalik need rühmitada. Selleks tuleks vajutada nupule Dokumentide grupid ning sisestada sobivate rühmituste (gruppide) nimetused. Pärast grupi lisamist on võimalik sisestatav või üleslaetav dokument seostada sobiva grupiga.Hiljem, kui dokument osutub ebaaktuaalseks, saab selle kas nupust Kustuta portaalist kustutada või nupu Muuda abil tõsta teise (näiteks «Arhiivi») kausta.