Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Minu korter

Menüüs Minu korter saab kasutaja vaadata endaga seotud korteri andmeid ja muuta elanike arvu korteris. Lisaks on võimalik vaadata, muuta ja lisada korteriga seotud isikute andmeid, sisestada näitusid ja vaadata korterile koostatud arveid ja arvelduste ajalugu.


Korteri andmete muutmine

Korteriomanik saab standardõiguste korral endaga seotud korteris muuta elanike arvu. Selleks tuleb avada menüü Korter.

Arve andmete muutmiseks peab muutma isiku- ja kontaktandmeid, kus saab märkida, kas soovitakse arve väljastamist paberil ja/või e-mailiga. E-mailiga saab arve tellida iga omaniku ja elaniku e-mailile. Omanik saab oma andmeid (nt kontaktandmed) muuta menüüst Omanikud. Kontaktandmed on isikul samad nii omaniku kui elaniku rollis. Ühest kohast muutes muutuvad need ka mujal. Üks korteriomanikest on põhiomanik ja tema nimele vormistatakse arved. Kõik teised omanikud on kaasomanikud.


Omanike ja elanike andmete muutmine

Korteriga saavad isikud olla seotud omaniku ja/või elaniku rollis. Kui isik on omanik ja elab korteris, siis on ta enamasti elanike nimistus. Isikuandmeid saab muuta vaadetes Omanikud ja/või Elanikud. Igal isikul on üks komplekt kontaktandmeid.

Omaniku õigustega kasutaja saab lisada täiendavaid isikuid omanike ja/või elanikena ning võimaldada neil ligipääsu korteri andmetele. Uue kaasomaniku lisamiseks tuleb vajutada vaates Omanikud nupule Uus omanik või vaates Elanikud nupule Uus elanik.

Elaniku õigustega kasutaja ei saa muuta korteri andmeid ega lisada uusi omanikke ja elanikke. Küll aga saab elanik näha korteriga seotud arveid ja sisestada arvestite näite.

Isikuandmetes saab märkida, kas ta soovib saada arvet paberil ja/või e-mailiga. Elanik võib arve koopia saada üksnes e-mailiga. Täiendavalt saab isikuandmetes valida arve keelt ja märkida, kas soovitakse meeldetuletust näitude esitamise kohta, kui ühistu meeldetuletusi saadab.

Soovi korral saab määrata õiguste kehtivuse perioodi, märkides volituste algus ja/või lõppkuupäeva. Kui lõppkuupäev pole teada, siis pole vaja seda sisestada, sest kuupäeva möödudes pole isikul enam andmetele ligipääsu.

Isikule ligipääsuõiguste andmiseks peab sisestama tema isikukoodi ja talle tuleb anda kehtivad ning kohased õigused.


Näitude sisestamine

Korteri näitude sisestamiseks peab korteriga seotud kasutaja valima menüüst Minu korter vaate Näidud, seejärel sisestama näidud ja need kinnitama. Elanikul tuleb näitude sisestamiseks vajutada nupule  Sisesta näidud .

 

  • Kui näitude sisestamise võimalus puutub, siis võib tegu olla ühega järgnevast tõrkest:
  •  1) ükski arvesti pole korteriga seotud;
  •  2) näitude sisestamine ühistu esindaja poolt pole (veel) avatud;
  •  3) näitude sisestamise ajavahemik on möödas, kuna perioodi kulud on juba jaotatud.

 

Kui üüriarvestuses arvestatakse kululiikide tarbimist eelmise kuu eest, siis peab näitude sisestamiseks olema järgmine periood avatud seisus. Näiteks 31. augusti 2012 näidu sisestamiseks 31. augustil 2012 peab üüriarvestuse all olema periood september 2012 avatud seisundis, kuna näite kasutatakse järgmise perioodi arvestuses.


Arved

Minu korter menüüs Arved kuvatakse perioodide lõikes esitatud arved, mida vastava (omaniku-)õigusega isik saab vaadata või enda arvutisse salvestada.

Korteri arve vormistatakse alati põhiomaniku nimele. Korteril võib olla mitu omanikku, kuid ainult üks neist on põhiomanik, teised on kaasomanikud.

Iga omaniku kontaktandmetes saab märkida, kas soovitakse saada arvet paberil ja/või e-mailiga. Arve koopia saab e-mailile tellida iga omanik ja elanik. Mitme meiliaadressi korral peab need eraldama komaga.


Saldod

Menüü Minu korter vaates Saldod on vaadeldav korteriga seotud arvelduste ajalugu, kus on perioodide lõikes korteri algsaldo, esitatud arve, laekumine, arvestatud viivis ja lõppsaldo.

Viivise arvestuse korral on võimalik viivise summal klõpsates näha arvestuskäiku. Viivist arvestatakse perioodi algvõlalt, vastavalt võlgnevuse päevade arvule ja määratud viivise protsendile.

Saldode vaade võlg ja viivised eraldi näitab detailsemalt, millest koosneb algsaldo, laekumine ja lõppsaldo. Algsaldos eristatakse võlga/ettemaksu, perioodi alguseks laekumata summat ja viiviste saldot. Laekumata summa tähendab seda, et summa maksetähtaeg pole perioodi alguseks veel saabunud ja seetõttu ei arvestata sellelt viiviseid.