Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Raamatupidamine

Raamatupidamise osa moodustab omaette mooduli (üüriarvestuse ja üldise kommunikatsiooni moodulid toimivad ka selleta). Selles moodulis tekivad raamatupidamiskanded, millest genereeritakse kohustuslikud raamatupidamisaruanded — bilanss, tulude-kulude ja netovara ning rahavoogude aruanne.

 

 • Raamatupidamise moodul koosneb järgnevatest alamenüüdest:

 • Kontoplaan
 • Kontoklassid
 • Tüüpkanded
 • Aruandeperioodid
 • Päevaraamat
 • Pearaamat
 • Käibeandmik
 • Bilanss
 • Tulud-kulud
 • Rahavood

 

Kontoplaani menüüs saab kirjeldada kontod ning valida neile vastavad kontoklassid, mis määravad aruannete struktuuri. Konto täpsema arvestuse pidamiseks kasutatakse alamkontosid. Kontoplaanis on kõik kontod seotud bilansi või kasumiaruande ja rahavoogude kirjega (kontoklassiga). Seega on automaatselt garanteeritud, et ühegi konto käive ei jää välja bilansist, kasumiaruandest ega rahavoogude aruandest.

Igapäevaste toimingute lihtsustamiseks on võimalik kirjeldada tüüpkanded, mida saab standardtehingute kirjendamisel aluseks võtta. Esimesel korral võib tüüpkannete koostamisel paluda vajadusel abi raamatupidajalt. Edaspidi peaks regulaarsete raamatupidamiskannete sisestamisega saama hakkama igaüks.

Aruandeperioodi menüüs saab määrata aruandeperioodi ja selle sulgeda. Kandeid saab lisada vaid avatud aruandeperioodi.

Päevaraamat näitab valitud ajavahemikus kõiki kandeid kronoloogilises järjekorras. Pearaamatust aga näeb valitud ajavahemiku kohta kõiki kandeid grupeerituna kontode kaupa. Käibeandmik näitab kontode käibeid valitud ajavahemikul.