Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Kas arve saajaks tuleks panna mõlemad kaasomanikud või ainult üks?

Arve vormistatakse põhiomaniku nimele. Vastavalt Korteriühistuseadusele on ühistu liikmeks ainult üks isik igast korterist. Kaasomanike korral peavad omanikud omavahel kokkuleppele jõudma, kes on ühistu liige. Kõik teised omanikud saab lisada täiendavate omanikena (kaasomanikud) ja nemad saavad tellida arve koopia oma e-mailile.