Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Kas korteriyhistu.net-i on võimalik kasutada ka teistes keeltes peale eesti ja vene?

Plaanis on lisada inglise keel. Täiendavate keelte lisandumine sõltub kasutajate vajadusest.