Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Kas mingi seadus näeb ette miinimum maksetähtaja arvete esitamisel või on see iga korteriühistu enda teha?

Maksetähtaja miinimumnõudeid pole kehtestatud ja see peaks olema poolte vahel kokku lepitud.

Kui maksetäthaega pole ühistu otsustega kehtestatud, siis võiks rakendada mõnda mõistlikku tähtaega nt 7-14 päeva. Osaliselt sõltub see ka arve esitamise kuupäevast. Korteriühistuseadus lubab näiteks viivist hakata arvestama alles maksmise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast. Seega on sisuliselt viivisevabalt maksmiseks aega kuu lõpuni, seda sõltumata arvele märgitud maksetähtajast.

Krediidiinfo 2012. aasta krediidipoliitika uuringu järgi on Eesti ettevõtete keskmine maksetähtaeg 14 päeva. Krediidipoliitika uuringu põhjal on Eestis läbi aastate kõige populaarsemad olnud 1–7 päevane, 8–14 päevane ning 15–30 päevane maksetähtaeg.