Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Ühistu logo katab tasumisele kuuluva summa ära. Mida teha?

Vaates Arved on enne arvete kinnitamist nupp "Muuda paigutust arvetel", millele klõpsates avaneb võimalus muuta arve elementide (logo, maksekorraldus, näidukaart) paigutust arvel.

Vaikimisi arvestatakse logo asupaigaks 15.5 cm lehe vasakust servast ja 15 cm lehe ülemisest servast. Asendades arvu "15" arvuga "18" nihkub logo arvel kolm cm allapoole jne.

Pärast muudatuste sisestamist peab uued seaded salvestama. Vajadusel saab taastada ka esialgse paigutuse klõpsates nupule "Taasta vaikimisi seaded".