Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Kuhu sisestada ühistule esitatud arved, mis ei ole seotud ühegi kululiigiga?

Kuluarved, mida ei kasutata kulude jaotamisel, saab sisestada, jättes kuluarve read seostamata kululiigiga - veergu kululiik jääb valik "ei kasuta jaotamisel".