Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Kuidas oleks võimalik eemaldada kulude jaotuse tabelist tühjad kuluread?

Kõige lihtsam on kulude jaotuse tabelis tühjadest kuluridadest vabaneda, kui need kululiigid, mida ei kasutata, ära kustutada. Vanemaid perioode see ei mõjuta.