Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Kas kululiike saab kuidagi grupeerida nt hooldustasu, vahendatavad teenused?

Kululiigid saavad kuuluda gruppidesse, mille alusel grupeeritakse kululiigid esitatavatel arvetel. Kululiigi grupi nimetus trükitakse arvele.

Kululiikide gruppide kirjeldamiseks tuleb vormil kululiigid vajutada nupule "Kululiikide grupid". Pärast seda saab kululiigi andmetes valida iga kululiigi puhul, millisesse gruppi ta kuulub.