Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Kust leiaks abi kululiikide kirjeldamisel?

Kululiikide kirjeldamist on põhjalikult tutvustatud kasutajajuhendis. Seal on ka toodud enamlevinud kulude jaotamise näited. Alustamisel on soovitav lisada automaatselt genereeritavad standardkululiigid ja teha vajadusel täpsustusi.