Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Mida teha kui majas on soe vesi ja külm vesi, aga osa kortereid on ilma arvestita?

Reeglina tuleb sellisel juhul kasutada kululiikide hierarhiat, kus ülemkululiigi summast arvatakse enne jaotamist maha alamkululiikide summa. Sealjuures on ülemkululiik enamasti arvepõhine ja alamkululiik tarbimispõhine, fikseeritud hinnaga.

Tavaliselt tuleb sisestada eraldi kululiikidena:

Üldvesi (jaotatakse mõõtjateta korterite vahel) - ülemkululiik
Külm vesi (mõõtjatega) - alamkululiik
Soe vesi (mõõtjatega) - alamkululiik

Kui vee soojendamine toimub maja soojasõlmes, siis peab selle kulu küttearvest maha arvestama ning sellisel juhul tehakse kululiigile Küte alamkululiik Vee soojendamine (arvestuse aluseks teise kululiigi tarbimine - Soe vesi).

Kululiikide seadistamist on täpsemalt kirjeldatud kasutajajuhendis.