Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Kuidas teha parandusi varasemates kuudes?

Parandused soovitame teha jooksva kuu arvestuses.

Põhimõtteliselt on võimalik teha ka muutusi varasemates perioodides. See võib aga mõjutada kulude jaotust ja saldosid, kui vahepeal on nt muutunud elanike arv, mis on kulude jaotuse aluseks.

Mõne üksiku laekumise parandamiseks peab tühistama ainult soovitud perioodi sulgemise. Selleks, et muudetud saldo edasi kanduks, peab perioodi sulgemisel järgmine periood olema avatud või jaotatud seisundis. Seega, kui on vajalik saldode automaatne muutmine ka järgmistes kuudes, siis peab järgmiste perioodide arved tühistama ja need perioodid seejärel uuesti sulgema. Võimalik on ka käsitsi korrigeerida jooksva kuu algsaldot, kuid sellisel juhul jäävad vahepealsetesse kuudesse valed saldod.

Raamatupidamisse saab teha vastava õiendi, et muudeti algsaldosid sel ja sel põhjusel.