Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Ma ei oska eelmise kuu saldosid uude kuusse üle tuua.

Saldod kanduvad järgmisse perioodi üle perioodi sulgemise toiminguga ja seda ainult juhul, kui järgmise perioodi arved pole kinnitatud või periood suletud seisundis. Selline piirang on tingitud asjaolust, et algsaldod peavad tekkima arvetele, kuid arveid ei lubata muuta pärast nende kinnitamist.