Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Miks on tähtajaks 31.12.11 tasumata summa näidatud eraldi kahel real - võlg seisuga 31.12.11 ja laekumata 31.12.11

Tegemist on eeldatavasti olukorraga, kus maksetähtaeg 31.12.2011 langes puhkepäevale, mis tähendab, et seaduse järgi nihkub tegelik maksetähtaeg edasi 2. jaanuarile. Sellest tulenevalt esitatakse ka perioodi lõppsaldot selliselt, et 31.12.2011 seisuga tasumata detsembri perioodi arve summa näidatakse laekumata lahtris, kuna selle summa maksetähtaeg pole kuu lõpu seisuga veel saabunud.

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse §136 lg 8 järgi: Kui kohustuse täitmise tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse tähtpäev saabunuks puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval.