Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Koolituste kava

Korteriühistute juhtidele ja raamatupidajatele suunatud korteriyhistu.net koolitusel tutvustatakse praktilise ülesande abil, kuidas korteriyhistu.net keskkond muudab kortermaja haldamise läbipaistvamaks ja võimaldab pakkuda korteriomanikele aktiivselt infot.

Pakkume kahe erineva kavaga koolitust. Esiteks tasuta algkoolitus, mille eesmärgiks on juhendada veebitarkvaraga alustajaid. Teiseks tasuline jätkukoolitus raamatupidamise korraldamiseks veebitarkvaraga.

Kortermaja tegevuse korraldamine veebitarkvaraga (algkoolitus, tasuta):

 • Maja, korterite ja omanike andmete sisestamine
 • Suhtluse ja dokumentide lisamise tutvustus
 • Kulude jaotamise reeglite seadistamine
 • Mõõdikute näitude sisestamine
 • Automaatne kulude jaotamine, arvete koostamine
 • Otsekorralduste eksport internetipanka
 • Laekumiste import internetipanga kontoväljavõttelt
 • Automaatne viiviste ja saldode arvestus
 • Kaugraamatupidamise ja raamatupidamise mooduli tutvustus

Koolitusel sisestatakse ühistu andmed ja koostatakse korteriomanikele esitatavad arved.

Korteriühistu raamatupidamine veebitarkvaraga (jätkukoolitus, 25 eurot):

 • KÜ raamatupidamise üldised põhimõtted
 • Kontoplaan, üüriarvestuse ekspordi seadistamine
 • Aruandeperiood, algsaldode sisestamine
 • Andmete ülekandmine üüriarvestusest kanneteks
 • Kannete import pangakonto väljavõttelt, märksõnad
 • Kannete kinnitamine, tühistamine, kustutamine
 • Ülevaade tehingutest päevaraamatus, pearaamatus ja käibeandmikus
 • Bilanss, tulud-kulud, rahavood ja aastaaruande vormistamise toimingud 

Koolitusel seadistatakse üüriarvestuse eksport ja vormistatakse ühistu ühe kuu raamatupidamine

_____________________________________________________________________________

Hetkel pole arvutiklassis toimuvaid grupikoolitusi planeeritud.

Teemade iseseisvaks omandamiseks soovitame kasutada koolitusmaterjale.

Kui vajate abi veebitarkvara kasutusele võtmisel, siis soovitame kasutada personaalset konsultatsiooni. Konsultandi tellimiseks täida tellimisvorm.

Kui teie piirkonnas on mitu huvilist, siis oleme valmis korraldama koolituse suuremale või väiksemale grupile. Küsimused ja ettepanekud võib saata aadressil koolitus@korteriyhistu.net.