Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Uuendused 28.05.2018

Lisasime näitude sisestamisele suure tarbimise hoiatuse ja korrastasime näitude ajaloo vaadet. Kohendasime tegevuste ajaloo kokkuvõtet, paroolile seatud nõudeid ja majanduskava PDF vormigusse salvestamist. Lisasime hangete portaali uue valdkonna - haldusteenus. Järgnevalt uuendustest lähemalt.

Üldine

 • Püsiparoolis lubatud ka täpitähed ja sümbolid. Kasutajate soovil eemaldasime täpitähtede ja sümbolite paroolis kasutamise piirangu. See peaks võimaldama keerukamate paroolide kasutamist. Samas peab arvestama, et kui püsiparool sisaldab täpitähti, ei pruugi võõral arvutil näiteks välismaal olles leida sobilikku klaviatuuri parooli sisestamiseks.
 • Selgitused seoses uuenenud andmekaitse nõuetega. Korteriühistute kontekstis midagi sisulist ei muutunud - endiselt tuleb andmetega käia ümber hoolsalt ning mitte koguda ega säilitada ebavajalikke andmeid. Pikemalt on allpool esitatud punktid kirjas teenust tutvustaval kodulehel:
  • Korteriomanikelt ei pea korteriühistu tegevuses kasutavate andmete töötlemiseks nõudma andmete omaniku dokumenteeritud nõusolekut, sest korteriühistu tegevuse korraldamiseks vajalike andmete töötlemise kohustus tuleneb seadusest.
  • Kui andmete omanik esitab küsimuse, kes ja millal on tema andmeid töödelnud, siis saab vastuse anda administraatori õigustes kasutaja. Avalehel olevalt menüülingilt on administraatori õigustes kasutajal ligipääs tegevuste ajaloole, kus talletatakse andmete muutmised. Põhjendatud huvi korral tuleks detailse kasutuslogi sh andmete vaatamise info saamiseks pöörduda kasutajatoe aadressile. Kasutuslogi abil saab vastata küsimustele, kes, millal ja kust on andmeid vaadanud või muutnud.
  • Kui andmete omanik esitab nõudmise oma andmete töötlemine lõpetada, siis tuleb andmed töötleja valdusest kõrvaldada, välja arvatud juhul, kui nende säilitamine on reguleeritud mõne muu õigusaktiga. 
 • Uus valdkond haldusteenus hanked.korteriyhistu.net portaalis. Lisasime uue valdkonnana võimaluse küsida pakkumist kinnisvara halduse, raamatupidamise ja tehnohoolduse kohta. Algselt on firmadena lisatud korteriyhistu.net tarkvara kasutavad ettevõtted.

Üüriarvestus

 • Suure koguse hoiatus näidu sisestamisel. Eelmise kuu tarbimisest 10 korda suurema koguse korral kuvatakse koguse järel hoiatusikoon, mis võiks tõmmata tähelepanu võimalikele vigadele andmete sisestamisel. Hoiatust ei kuvata kui eelmisel kuul tarbimine puudus.
 • Näitude ajaloos 12 viimast kuud. Näitame vaikimisi näitude ajalugu viimase 12 kuu kohta. Kõikide näitude ajaloo vaatamiseks lisasime nupu "Salvesta faili", mis salvestab ajaloo sorteeritult kõikide arvestite lõikes.

Haldus

 • Majanduskava salvestamine PDF formaati. Majanduskava PDF formaati salvestamisel mahuvad ühele lehele ka suuremate numbritega tabelid. Alternatiivne lahendus on trükkida PDF sobivas vormingus veebilehitseja trükkimise dialoogi sätteid täpsustades.

Lisaks parandasime vigu, mille olime kas ise või tähelepanelike kasutajate abil avastanud.