Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Seadistage pangaliides

Poole aastaga on pangaliidese seadistamise ette võtnud ligi 200 ühistut, kus pangakonto on Swedbankis või LHV pangas. Pangaliidese seadistamine on lihtne ja teeb pangainfo laadimise võrreldes faili teel andmete liigutamisega mitmeid kordi mugavamaks. Kui oled ühistu juhatuse liige, siis tee oma raamatupidaja elu lihtsamaks. Kui oled ühistu raamatupidaja, siis palu ühistu juhatuse liikmel teha enda elu lihtsamaks. NB! Pangaliidese kasutamine on kõigile täiendava tasuta. Täpsemad juhised leiate allpool.

Seadistage pangaliides

  • Kontoväljavõtte laadimine pangaliidese vahendusel. Turvaline ühendus internetipangaga võimaldab lihtsasti ja kiirelt laadida konto toimingud laekumisteks ja raamatupidamise kanneteks. Kuna nii Swedbank Gateway kui LHV Connect teenuse kasutamine on täiendava tasuta, siis pole ühtegi head põhjust, miks loodud võimalust mitte kasutada. Tehke vajalikud pangaliidese seadistused juba täna ja kasutage aktiivselt loodud automatiseerimise võimalusi!
    • Swedbank Gateway teenuse aktiveerimiseks peab allkirjaõiguslik isik Swedbanki internetipangas lisama operaatori kanali lepingu, valides operaatoriks korteriyhistu.net ning lubama konto väljavõte saatmist vastavalt päringule. Alusta pärast internetipanka sisselogimist Swedbank Gateway lehel olevalt nupult "Sõlmi operaatori kanali leping". Korteriyhistu.net'is tuleb pangaliidese seadetes (viide laekumiste ja kontoväljavõtte impordi vormil) aktiveerida teenus, märkides seadetesse pangaga sõlmitud Gateway lepingu number. Pärast lepingu kinnitamist internetipangas ja kirjeldatud seadistuse tegemist on võimalik koheselt teenust kasutada. 
    • LHV Connect teenuse aktiveerimiseks tuleb saata kontoväljavõtte importimise vormil avanevalt pangaliidese seadete lehelt eeltäidetud taotlus LHV Panka. LHV Pank valmistab ette lepingu ja saadab selle digitaalseks allkirjastamiseks ühistu esindaja meilile. Pärast lepingu allkirjastamist aktiveerib LHV Pank teenuse.