Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Kuidas käsitleda ampritasu või abonenditasu?

Püsitasud peaks lisama fikseeritud hinnaga eraldi kululiigina. Kui sisestada püsitasu kululiik üldvee/üldelektri alamkululiigiks, siis ei pea kuluarvest abonenditasu või ampritasu maha arvestama, sest see tehakse automaatselt.