Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Mis võiks olla vee soojendamise standardne hind?

Järgnev selgitus pärineb AS Tallinna Küte kodulehelt www.soojus.ee:

AS Tallinna Küte lähtub hoones tarbitud soojusenergia jaotamisel korterite vahel Tallinna Linnavalitsuse 11.detsembri 1998.a. määrusega nr 78 kinnitatud “Soojusenergia kulude arvestamise korrast” ja majandusministri 11.augusti.1997.a. käskkirjaga nr 86 kinnitatud “Soojusarvestuse kulude arvestamise ja jaotamise metoodikast”.

Seal toodud arvestusmetoodika ei ole kohustuslik! Hoone omanikul või haldajal on õigus kasutada temale sobivat metoodikat ja sellest tulenevalt on ka erinevad vee soojendamise hinnad. Kui vee soojendamise 1 m3 hind on hooaja vältel püsiv ja selle saab välja arvutada alltoodud valemiga, siis kütte maksumus on pidevalt muutuv. Summaarselt annavad aga kõigi korterite vee soojendamise ja kütte summad kokku hoone soojustarbimise, mis on mõõdetud maja soojussõlmes paikneva soojusarvestiga.

Vee soojendamise maksumus = tarbitud m3 x hooaja koefitsient x soojuse hind
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1 m3 vee soojendamine = 1 m3 vee soojendamiseks kuluv soojuse hulk x soojuse hind kus, 1 m3 vee soojendamiseks 55o C-ni kuluv soojushulk on:


0,05815 MWh - küttehooajal (oktoober - aprill)
0,04652 MWh - küttevälisel hooajal (mai - september)

Vee soojendamise maksumus, mil soojuse müügihinnaks aprillis 2013 on 63,46 EUR/MWh (koos km-ga 76,15 EUR/MWh)
3,69 EUR/m3 (4,43 EUR/m3 koos KM-ga)