Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Kaugraamatupidamise teenuse tingimused

Käesolevad Kaugraamatupidamise teenuse tingimused koos korteriyhistu.net veebitarkvara kasutamise lepinguga moodustavad õigusliku lepingu veebitarkvara korteriyhistu.net kasutava Kliendi ja OÜ Tarkvaralabor vahel. Kaugraamatupidamise teenuse kasutamine on võimalik vaid käesolevaid tingimusi aktsepteerides. Kui Te ei nõustu käesolevate tingimustega, siis ärge kasutage korteriyhistu.net veebitarkvara Kaugraamatupidamise teenust.

1.1 Teenuse pakkuja kohustused:


1.1.1 Algdokumentide alusel igakuiste arvete ja raamatupidamisarvestuse koostamine.
1.1.2. Kalendrikuu tulude ja kulude arvestus hiljemalt järgmise kuu lõpuks.
1.1.3. Vajadusel TSD deklaratsiooni esitamine e-maksuametis. Teenusepakkuja nimetab Lepingu sõlmimisel, Lepingu täitmisel ja Teenuse osutamisel Kliendi jaoks kontaktisiku. Nimetatud isik vormistatakse vajadusel e-teenuse kasutajaks Maksu- ja Tolliametis.
1.1.4. Majandusaasta raamatupidamise aruande koostamine ja ette valmistamine elektrooniliseks esitamiseks Äriregistrile hiljemalt järgmise aasta 31. märtsiks.

1.1.5. Kliendi konsulteerimine korteriyhistu.net tarkvara ja raamatupidamise alastes küsimustes.
1.1.6. Teenusepakkuja kohustub osutama Teenust vastavalt kehtivatele õigusaktidele, sealhulgas Eesti Raamatupidamistoimkonna juhenditele ja vastavuses ajakohaste seaduste tõlgendustega.

1.2. Kliendi kohustused: 

1.2.1. Toimetama korteriomanikele igakuised arved vajadusel paberil, kui arve saaja ei kasuta e-maili või ei soovi e-arvet.
1.2.2. Tegema ülekanded internetipangas või sõlmima teenusepakkujate arvete tasumiseks püsimakselepingud.
1.2.3. Kindlustama Teenusepakkujale juurdepääsu raamatupidamise algdokumentidele ja muule informatsioonile, mis on oluline raamatupidamisaruannete koostamiseks nt kontoväljavõte.
1.2.4. Säilitama vajadusel dokumentide arhiivi paberkandjal.

1.2.5. Esitama algdokumendid elektrooniliselt Teenusepakkujale vähemalt üks kord kuus. Dokumendid peaks eelistatult laadima korteriyhistu.net veebitarkvarasse või edastama e-mailile [ühistunimi]@korteriyhistu.net, kui ei kasuta kuluarvete automaatse vastuvõtmise lahendust. Kalendrikuu dokumentide esitamise tähtaeg on järgmise kuu 9. kuupäev.