Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Haldusfirmale

korteriyhistu.net on võimalus näidata ennast innovatiivse koostööpartnerina.

Esimest korda elus katab programm kõik meie vajadused.

Alar Rand,
OÜ Randem arendusjuht

  • Internet võimaldab paremini korraldada ühistu juhatuse ja haldusfirma vahelist suhtlust, näiteks näitude sisestamise ja arvete väljatrükkimisega tegeleb ühistu juhatus. Nii saab pakkuda teenuseid ka oma piirkonnast kaugemale.
  • Hoolduspäevikus saavad korteriomanikud ülevaate majas tehtud ja planeeritud töödest. Korteriomanikud saavad tõstatada probleeme, mille lahenduskäik ametnike poolt dokumenteeritakse.
  • Tänu paindlikule kulude jaotamise süsteemile ja tihedale integratsioonile internetipankadega paraneb raamatupidaja töö efektiivsus. Samuti võib raamatupidaja tööd teha kodust.
  • Kuna programmi hind sõltub korterite arvust, siis ei pea kulutusi tarkvarale tegema ette, vaid need kasvavad koos firmaga.
  • Kompetentne kasutajatugi tagab, et aega ei lähe raisku programmi vigade või eripärade peale.
  • Kuna programm on kasutatav nii eesti kui vene keeles, siis saavad raamatupidaja, ühistu juht ja korteriomanikud kasutada kõik programmi omas keeles.
  • Tagavarakoopiate pärast ei pea muretsema, kuna kõik andmed asuvad turvalises serveris, kus neist tehakse koopia iga päev.
  • Tänu ühistu kulutuste paremale läbipaistvusele paraneb usaldus haldusfirma vastu.