Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Korteriomanikule

korteriyhistu.net muudab ühistuga suhtlemise mugavamaks.

  • Võimalus tõstatada probleem ja jälgida selle lahendamist või algatada kõiki puudutaval teemal arutelu elektroonilisel teadetetahvlil.
  • Näitusid saab sisestada interneti kaudu, neid ei pea enam postitama teises trepikojas asuvasse ühistu postkasti.
  • Arved saab tellida e-arvena või oma meiliaadressile, nii ei jää nad maksmata kui oled kodust eemal. Arvet saab tellida ka venekeelsena.
  • Internetist saab vaadata oma korteri arvelduste ajalugu, näiteks kas üürnik on arved ilusti ära maksnud.
  • Arvete vaatamise ja näitude sisestamise õiguse saab lihtsasti anda oma pereliikmetele või üürnikule.
  • Võimalik tutvuda ühistu kulutustega ning kulude jaotamise reeglitega, et oma arvest paremini aru saada.
  • Ülevaade majanduskava täitmisest, pidev võrdlus planeeritud ja tegelike kuludega.
  • Hoolduspäevikus on kirjas majas tehtud ja planeeritud tööd liikide, objektide ja vastutajate lõikes.
  • Ligipääs ühistu dokumentidele, näiteks põhikiri, kodukord, koosolekute protokollid, aastaaruanded ja majanduskavad.