Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Raamatupidajale

korteriyhistu.net teeb üüriarvestuse lihtsaks ja paindlikuks.

Kui tavaliselt tegime ühistute aastaaruandeid kuni juuni lõpuni, siis korteriyhistu.net-ga lõpetasime juba märtsis!

Koidula Villip,
OÜ Randem raamatupidaja

  • Paindlik kulude jaotamise süsteem võimaldab ilma kalkulaatorit appi võtmata jaotada ka keerulisemate majade kulud. Tänu originaalsele ülem- ja alamkululiikide süsteemile pead igakuiselt sisestama ainult näidud ja kuluarved, kõik muu teeb programm.
  • Tihe integratsioon internetipankadega vähendab käsitsitööd - laekumised saab importida kontoväljavõtte failist või masinliidese abil (LHV, Swedbank), e-arved saab eksportida faili ja laadida ühe korraga internetipanka või edastada pankadega lepinguid omamata masinliidese vahendusel (Omniva).
  • Lihtsa vaevaga saab kõikides ühistutes kasutusele võtta viitenumbrid, mis lihtsustab omakorda laekumiste seostamist korteritega.
  • Korteriomanikud saavad tellida arveid meili peale või e-arvena, nende väljasaatmine on üks nupuvajutus. Arved võivad olla nii eesti kui vene keeles.
  • Viiviseid arvestatakse automaatselt ja lisatakse arvele eraldi reana, puudub vajadus eraldi viivisarvete koostamiseks.
  • Varasemaid perioode saab vajadusel taasavada ja muuta, nii saab arveid veel parandada kuni nad on välja saatmata.
  • Integreeritud raamatupidamise moodul võimaldab teha üüriarvestuse andmetest automaatselt kanded pearaamatusse.
  • Samast programmist genereeritakse standardsed raamatupidamise aruanded - bilanss, tulude-kulude aruanne, rahavoogude aruanne.
  • Pole tarvis muretseda tagavarakoopiate pärast, kuna andmed on turvalises serveris, kus neist tehakse koopia iga päev.
  • Kuna süsteem on igast internetiga ühendatud arvutist kasutatav, siis saab tööd teha ka kodust.