• Eesti keeles
  • На русском

Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Muudatused 31.01.2012

Lisasime korteri näitude ajaloo ja võimaluse eristada korteriomaniku esitatud näite. Samuti võimaldame saata käsitsi e-mailiga näitude meeldetuletusi ja tuluarve partneri e-mailie. Täpsustasime kululiigi arvestuse alust alamkululiikide tarbimiste summa. Järgnevalt kõigist muudatustest lähemalt.

Suhtlus

  • Teadetetahvli HTML e-mailis ei näidata pikki linke. Kui e-maili saaja meiliprogramm võtab vastu HTML vormingus kirju, siis näidatakse tekste 'Postita vastus teadetetahvlile' ja 'Loobu teadetetahvli e-mailidest' pikkade viidete asemel linkidena. Tekstiformaadi eelistajatele saadetakse kirjad tekstiformaadis pikkade linkidena.

Üldandmed

  • Firma puhul kasutatakse termineid ruum ja klient. Muutsime tüübi firma sisukamaks ja enam vastavaks tegelikele vajadustele. Kuna firmadena kasutatakse veebitarkvara sageli äriklientide teenindamiseks, siis on tüübi firma korral asendatud terminid ühistu->firma, korter->ruum, omanik->klient, põhiomanik->arve saaja ja elanik->esindaja.

Üüriarvestus

  • Arvestuse alus alamkululiikide tarbimiste summa - kõik või ainult näidupõhised. Kululiigi arvestuse alust alamkululiikide tarbimiste summa on võimalik rakendada kas kõigile või vaid näidupõhistele alamkululiikidele. Selleks on arvestuse aluse täpsustusena täiendav valik kus saab valida, kas "kõik" või "näidupõhised". Vaikimisi on valitud kõik ja siis summeeritakse kõikide alamkululiikide tarbimised. Kui valitud on ainult näidupõhised, siis arvestatakse vaid näidupõhiseid kululiike.
  • Säilitatakse näidu viimase muutja andmed. Näitude sisestamisel säilitatakse viimase alg-, lõppnäidu või koguse muutja info. Näidu sisestaja nime ja sisestamise aega näidatakse ühistu osaluste ja näitude ning korteri näitude vormidel, liikudes hiirega lõppnäidu või koguse peale.
  • Näitude meeldetuletuste käsitsi saatmine. Lisaks automaatsetele meeldetuletustele on võimalik sisestamata näitudega korteriomanikele saata meeldetuletusi käsitsi. Avatud perioodis, kui on valitud näita näitudeta kortereid, on vaikimisi märgitud näitudeta korterid, kellele pole selles perioodis meeldetuletust saadetud. Kui näitude sisestamise tähtaeg perioodi andmetes on olemas ja pole veel möödas, siis pole ükski korter märgitud. Enne meeldetuletuse saatmist on võimalik tpsustada meeldetuletuse e-maili teksti.
  • Korteri näitude ajalugu. Näidud vormile lisandus nupp ajalugu, millelt avaneb korteri arvestite näitude ajalugu. Kuvatakse kõik ühe korteri arvestite näidud, kas aasta algusest või viimase 12 kuu kohta.
  • Tuluarve saatmine e-mailile. Tuluarve koostamise järgselt on võimalik saata arve PDF kujul partneri e-mailile. Tuluarve real on selleks e-maili ikoon, mis avab e-maili teksti täpsustamiseks vahevormi. Saadetud e-mailid säilitatakse arvete e-mailide ajaloos.
  • Täiustasime kulude jaotuse esitamist PDF kujul. Paljude kululiikide korral mahutatakse info senisest paremini ühele lehele. Vajadusel esitatakse info A4 lehe asemel A3 suurusel lehel.
  • Eelmise omaniku kulude jaotuse ajalugu taas kättesaadav. Seoses arvestuste muutumisega isikupõhisteks ei kuvatud kulude jaotuse ajaloo vaadetes varasemate omanike andmeid. Nüüd näidatakse kulude jaotuse vaadetes kululiigi ajalugu ja korterite ajalugu varasemates perioodides kehtinud omanike andmeid. Mitme omaniku korral on korteri kohta info mitmel real vastavalt kehtinud omanikele.

Lisaks parandasime vigu, mille olime kas ise või tähelepanelike kasutajate abil avastanud.