• Eesti keeles
  • На русском

Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Muudatused 31.05.2011

Täiendasime korterite tabelit lisaväljadega Korteriühistuseaduses nõutud info jaoks. Samuti võimaldame otsustada, milliseid väljad on ühistus kasutusel. Ühtlasi muutsime kõik korteriga seotud väljad mittekohustuslikuks. Lisavälju on võimalik rakendada kulude jaotuses. Lisaks parandasime kasutusmugavust ja säästame kasutajaid mitmest ebavajalikust hiireklõpsust. Järgnevalt kõikidest muudatustest lähemalt.

Üldandmed:

  • Lisaväljad. Korterite tabelisse lisandus täiendava info lisamise võimalus. Vastavalt Korteriühistuseadusele peab korteriühistu liikmete nimekiri sisaldama muu seas ka liikmele kuuluvat häälte arvu, osamaksu suurust ja selle tasumise aega. Täiendavalt on korteriga seostada parklakoha number ja auto registrinumber. Kasutajal on võimalus uusi ja ka olemasolevaid välju sisse ning välja lülitada. Korteriga seotud aktiivseid välju saab kasutada kulude jaotamisel, mitteaktiivseid välju kulude jaotuse alustena ja arvel ei näidata.
  • Trepikoda ja korrus mittekohustuslikuks. Seoses lisaväljade tekkimisega on võimalik ka olemasolevaid välju mitteaktiivseks muuta ja seega pole näiteks korruse ja trepikoja märkimine edaspidi kohustuslik.
  • Uue omaniku sisestamisel kadus valik uus või olemasolev. Selguse huvides ja topelt isikute sisestamise vältimiseks kaotasime uue omaniku, elaniku, ametniku ja partneri sisestamisel valiku uus või olemasolev. Selle asemel otsitakse ja pakutakse automaatselt olemasolevaid isikuid nime sisestamisel. Pakutud nimekirjast valides kasutatakse olemasolevat isikut, muul juhul lisatakse uus isik.
  • E-mailid haldusfirma nimel. Haldusfirma poolt hallatavas ühistus on firma ametnikul võimalik saata e-maile ka firma nimel. E-mailide saatmise vormil kuvatakse Saatja väljal valikukasti, kus saab valida haldusfirma ja ühistu vahel. Ühistu ametnik saab e-maili saata ainult ühistu nimel.

Üüriarvestus:

  • Tulud ja kulud vaates uue partneri lisamisel partner valituks. Kui tulu- või kuluarve vormilt avada partneri lisamise aken ning lisada uus partner, siis valitakse see automaatselt ka tehingu vormil. Eelnevalt pidi pärast partneri lisamist valiku käsitsi tegema.
  • HansaRaama ekspordil täiend laekumise selgitusele. Maksja märgitud selgitusele lisatakse täiendina ette "Tänav Maja-Korter (maksja selgitus)." Kuna laekumise selgitus võib olla kuni 60 tähemärki, siis kuvatakse selgituses esimesed 60 tähemärki.

Raamatupidamine:

  • Sulgemiskande arvestamine käibeandmikus ja pearaamatus. Kui liikuda bilansist või tulude-kulude aruandest käibeandmikku, siis näidatakse seal tulu- ja kulukontodel lõppsaldosid. Avades menüüst käibeandmiku, siis arvestatakse sulgemiskandega ja tulu- ning kulukontode saldod on nullitud.