Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Uuendused 03.12.2017

Lisasime võimaluse LHV Connect abil pangast konto info laadimiseks. Ühistu või ühisuse saab märkida mitteaktiivseks. Levinumate kululiikide nimetused kuvatakse arve saaja keeles. Täpsustasime arvestivahetusel kuupäevade kontrolli. Järgnevalt uuendustest lähemalt.

Üldine

  • LHV Connect. Liidestusime LHV Connect teenusega, mis võimaldab automatiseerida pangakonto info töötlemist. Esimeses etapis on võmalik ühele nupule vajutamisega laadida konto väljavõttelt laekumised ja tasumised. Teenuse kasutamise eelduseks on konto olemasolu LHV Pangas. Teenuse saab aktiveerida laekumiste või kontoväljavõtte importimise vormilt, kus tuleb saata eeltäidetud taotlus LHV Panka. LHV Pank valmistab ette lepingu ja saadab selle digitaalseks allkirjastamiseks ühistu esindaja meilile. Pärast lepingu allkirjastamist aktiveerib LHV Pank teenuse. LHV Connect teenuse kasutamine on täiendava tasuta. Alustuseks toetame konto väljavõtte laadimise teenust, kuid plaanime lisada ka maksete algatamise ja automaatse kord päevas konto toimingute info laadimise võimalused. 

Üldandmed

  • Mitteaktiivsed ühisused ja ühistud. Administraatori õigustes kasutaja saab märkida ühisuse/ühistu mitteaktiivseks Üldandmed -> Ühisused/Ühistud vaates. Avalehele lisandus märkeruut "näita ka mitteaktiivseid", mis võimaldab "peidus" olevate objektide andmeid muuta. Selliseid objekte ei kuvata avalehel, rippmenüüdes ja haldusfirma kokkuvõtetes. Korteriomanikud näevad oma korterit mitteaktiivses ühistus seni kuni neil on ligipääsuks kehtivad õigused.

Üüriarvestus

  • Kululiikide nimetused arve saaja keeles. Enim kasutatud kululiikide nimetused kuvatakse arvel arve saaja keeles. Kululiigi nimetuse lahtri täitmisel või selle järel olevale valiknupule klõpsates avanevast loetelust valitud nimetus kuvatakse arvel omaniku seadetes määratud arve keeles. Arvet on võimalik tellida eesti, vene, inglise või läti keeles. Kululiigi vaatamise vormil kuvatakse nimetuse järel sulgudes automaatsed tõlked. Olemasolevaid tõlkeid näeb siit. Oodatud on kõik ettepanekud ja täiendused.
  • Arvestivahetusega seotud näidud. Lisasime täiendavad kontrollid arvestivahetuse korrektseks vormistamiseks. Edaspidi ei lubata arvestivahetust vormistada kuupäevaga, kus uus algnäit jääks eelnevalt jaotatud perioodi. Arvestivahetuse dialoogis näidatakse varaseimat võimalikku kuupäeva, mida saab uue algnäidu kuupäevaks sisestada. Ühtlasi lubatakse kustutada jaotatud perioodis olevat näitu, kui see pole ühegi perioodiga seotud.

Lisaks parandasime vigu, mille olime kas ise või tähelepanelike kasutajate abil avastanud.