Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Uuendused 12.03.2016

Viimaste kuude jooksul lisandunud täiendustest väärib esile toomist võimalus kuvada arvel põhiomaniku nimest erinevat saaja nime. Lihtsustasime kuluarvete sisestamist ja maksmise üle arvestuse pidamist. Haldusfirmal on võimalik ühisustele koostatud arvete koondandmed eksportida Hansa tarkvarasse. Majanduskava tegelike tulude ja kulude vaates on parem ülevaade remondifondi kogumisest ja kulutamisest.

Üldandmed

  • Arve saaja nimi arvel. Arve saab endiselt koostada korteri põhiomanikule. Lisandus võimalus kuvada arvel põhiomaniku nime asemel muu tekst. Korteriomaniku arved ja näidud blokki lisandus lisaväli "arve saaja". Kui väli on tühi, siis kasutatakse arvel põhiomaniku nime. Kui väli on täidetud, siis asendatakse põhiomaniku nimetus arvel vastava tekstiga. Lahendus on abiks, kui arvel on vaja kuvada näiteks mitme kaasomaniku nimi või eraisik soovib oma arvel näha teise nt juriidilise isiku nime.

Üüriarvestus

  • Eelmise perioodi kuluarvete järjestamine. Kuluarve lisamisel eelmisest perioodist sobiva kuluarve leidmiseks on kuluarved tähestikulises järjestuses partnerite lõikes. Samuti kuvatakse mitme sama partneri arve eristamiseks selgitusse sisestatud teksti.
  • Arve teist korda sisestamise kontroll. Vältimaks topelt kuluarvete sisestamist kontrollitakse arve sisestamisel, kas kõnealuselt partnerilt on eelnevalt sisestatud vastava numbriga arve. Varasema arve olemasolul kuvatakse hoiatus.
  • Jäetakse meelde kuluarve maksekorralduste faili salvestamine. Kuluarve maksekorralduste faili salvestamisel jäetakse toiming meelde ning järgmisel maksete ekspordi faili koostamisel arvet vaikimisi ei valita. Maksmata arvete puhul on kuluarve real olev märkeruut vaikimisi märgitud. Tulud ja kulud menüüsse lisandunud nupu "märgi makstuks" abil saab kuluarved käsitsi makstuks märkida nt otsekorralduste olemasolul.
  • Tarbimiste ülevaade teisele lehele. Kui paljude kululiikide korral ei mahu kogu arvel olev info ühele lehele, siis on võimalik tarbimiste ülevaade kuvada teisel lehel. Kui arve kujunduse muutmise vormil märkida vastav märkeruut, siis trükitakse arve kahele lehele selliselt, et tarbimiste ülevaade on teisel lehel.
  • Laekumised vormile kuupäevade vahemik. Lihtustamaks võimalike vigade leidmist lisandus laekumised vormile võimalus kuvada perioodi laekumisi valitud kuupäevade vahemikus.
  • Haldusfirma kulude jaotuse eksport. Lisasime haldusfirma üüriarvestuse menüüsse ekspordi, millega saab salvestada koostatud arvete andmed Hansa programmile sobilikku impordifaili. Failis on kanded objektide ja kululiikide lõikes.

Haldus

  • Majanduskava tegelikud tulud ja kulud. Majanduskava teglike tulude- ja kulude vaates kuvatakse ainult planeeritud majanduskavas kasutatud võrdlusklasse. Kitsendus võimaldab vältida näiteks ühele korteriomanikule vahendatud teenuse kajastumist tegelike tulude all.
  • Majanduskava algsaldo filtreeritud aruandes. Filtreeritud majanduskavas näidatakse majanduskava algsaldot. Kui algsaldona kasutada remondifondi jt reservide saldot, siis on võimalik jälgida remondifondi tegelikke tulusid ja kulusid ning samuti jooksvat jääki.

Lisaks parandasime vigu, mille olime kas ise või tähelepanelike kasutajate abil avastanud.