Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Uuendused 22.12.2017

Lisasime hoolduspäeviku tööle võimaluse arvestada tööaega ning käsitleda töid privaatsetena. Seoses peagi jõustuva Korteriomandi- ja korteriühistuseadusega muutub lubatud maksimaalne viivise protsent väiksemaks. Lisasime korterite algsaldode impordi võimaluse üüriarvestusse ja raamatupidamise algbilanssi. Järgnevalt uuendustest lähemalt.

Üüriarvestus

  • Lubatud maksimaalse viivise protsendi teavitus. 1. jaanuarist 2018 jõustub uus ​Korteriomandi- ja korteriühistuseadus, millega muutub lubatud maksimaalne viivise protsent senisest väiksemaks. Uue seaduse § 42 kohaselt võib korteriühistu nõuda korteriomanikult majandamiskulude tasumisega viivitamisel viivist ​võlaõigusseaduses (VÕS § 113 lg 1 teine lause) sätestatud suuruses (​Eesti Panga avaldatav intressimäär, millele lisandub 8% aastas), mis on 0,022% päevas. Hoiatusteadet näidatakse perioodi, arvete ja saldode vormidel, kui perioodi või mõne korteri viivise protsent on üle 0,022% ja periood on 2018. aastas ning jooksev kuupäev on vahemikus 01.01.2018 - 28.02.2018. Viivise protsenti saab muuta perioodi andmetes (alalehel "Viivised"). Haldusfirmadel on haldusfirma üüriarvestuse perioodid vaates võimalik ühe toiminguga muuta perioodi andmeid sh viiviste protsenti kõikides majades.
  • Korterite saldode import. Üüriarvestuse perioodi saldode muutmise vormile lisandus võimalus importida saldod failist. Nupp "Impordi algsaldod" võimaldab importida korterite saldod CSV või Exceli failist. 

Haldus

  • Hoolduspäeviku tööle kestus. Hoolduspäevikusse lisandus uus veerg "Tunnid". Töö tehtuks märkimisel arvutatakse töötunnid automaatselt tingimusel, et kasutaja pole seda eelnevalt käsitsi sisestanud ja kellaajad on olemas (st. ei ole märgitud "terve päev") ning algus- ja lõppkuupäev on samad. Tegevusele kulunud aeg esitatakse tundides ehk 1 tund ja 15 min on 1,25 tundi. Veeru kokkuvõte summeeritakse tabeli all. Töö vaatamise ja muutmise vormil näidatakse tööaega tehtud töö seisundi järel. Haldusfirmal on sellega võimalik pidada arvestust erinevate töö teostajate tööaja kohta.
  • Hoolduspäeviku tööle tunnus "privaatne". Hoolduspäeviku töö on võimalik sarnaselt probleemile märkida privaatseks. Kui töö on loodud privaatse probleemi lahendamiseks, siis on töö automaatselt privaatne. Sellised tööd on nähtavad ainult tööga seotud isikutele ning vastava õigusega kasutajatele. Täiendus on abiks haldusfirmadele, kus tehakse korterimanikele töid, mis ei pea kõigile ühistu hooldupäevikus näha olema.
  • Haldusfirma hoolduspäevikus kõigi tööde näitamine. Nüüd on haldusfirma hoolduspäevikus lisaks ainult endaga seotud töödele (seal kus isik on vastutaja) vajadusel näha kõik tööd. Lisandus vaikimisi märgitud märekruut "ainult minu tööd". Täiendus võimaldab tööde organiseerijal, kes pole ei vastutaja ega teostaja, tegeleda haldusfirma hoolduspäeviku vaates kõigi majade töödega. Kõigi tööde nägemiseks tuleb tühjendada märkeruut "ainult minu tööd". Eelistus jäetakse meelde. Suure arvu majade ja tööde korral on soovitav vaadata vaikimisi pakutud kuupäevade vahemikust (+/- 1 aasta) lühemat periood.

Raamatupidamine

  • Korterite saldode import algbilanssi. Raamatupidamises on aruandeperioodi algsaldode muutmise vormil võimalus importida korterite algsaldod üüriarvestusest. Nupp "Impordi korterite algsaldod" võimaldab valida üüriarvestuse perioodi, millest algsaldod loetakse. Vaikimisi on valitud aruandeperioodi aasta kõige varasem periood. Üüriarvestuse saldodes olevad veergude "võlg/ettemaks", "laekumata" ja "kohtuvõlg" summa seostatakse "Nõuded liikmete vastu" kontoga, "viivised" viiviste kontoga. Plussmärgiga summa kajastub deebetis, miinusmärgiga kreeditis.


Lisaks parandasime vigu, mille olime kas ise või tähelepanelike kasutajate abil avastanud.