Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Uuendused 24.01.2018

Pikendasime ühistu nime välja 100 tähemärgini. Kuigi Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse järgi tekkisid nii vanadele kui uutele ühistutele uued pikad nimed, siis ei pea tingimata tormama nime muutma. Justiitsministeeriumi esindaja sõnul kehtib vana nimi seaduses lubatud täiendava nimena. Pearaamatu kande import failist võimaldab laadida välises süsteemis (nt Merit Palk) koostatud palgaarvestuse kande. Järgnevalt uuendustest lähemalt.

Üldandmed

  • Ühistu nime pikkus kuni 100 tähemärki. Seoses nii uutele kui vanadele ühistutele genereeritud uute seadusjärgsete nimedega, mis koosnevad korteriomandite esemeks oleva kinnisasja aadressist ja täiendist „korteriühistu”, pikendasime ühistu nime lahtrit 100 tähemärgini. Registri andmetel on kõige pikem registreeritud korteriühistu nimi 339 tähemärgi pikkune (ühistu reg. koodiga 80074857), kuid kuna e-arvete standardis on piiriks 100 tähemärki ning see peaks katma enamiku ühistute vajaduse, siis soovitame pikema nime korral kasutada seaduses lubatud "täiendavat nime" ehk lühendatud nime.
  • Uus nimi või vana "kehtetu" nimi.  ​Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS § 19 lg 1) kohaselt on igal korteriühistul n-ö seadusjärgne nimi, mis koosneb korteriomandite esemeks oleva kinnisasja aadressist ja täiendist „korteriühistu”. Seda nime korteriühistu ise muuta ei saa. Lisaks n-ö seadusjärgsele nimele võib korteriühistul olla ka täiendav nimi. Kui korteriühistu oli asutatud enne KrtSi jõustumist, siis sai korteriühistu senisest nimest täiendav nimi. Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõuniku Vaike Murumetsa sõnul on korteriühistu registrikaardil kirjas mõlemad nimed, kuid päringusüsteemis on täiendav nimi kehtetu nime lahtris, mis võib mõistetavalt tekitada segadust. Õiguslikult on mõlemad nimed kehtivad ja seetõttu ei ole ka otsest vajadust nime ja olemasolevaid lepinguid muuta, pealegi on lepingutes isiku tähistamisel oluline registrikood, mis ei ole muutunud. Seega pole otsest vajadust tormata olemasolevate ühistute nimesid muutma.

Üüriarvestus

  • Partneri konto numbri kuvamine kuluarve sisestamisel. Kuluarve sisestamise vormile lisandus partneri pangakonto numbri väli. Konto numbrit näidatakse arvete nimekirjas vihjena kursori viimisel partneri nimele ja tehingu vaatamise vormil eraldi real nimetusega "Konto nr". Täiendus võimaldab juba kuluarve sisestamisel lisada uuele või ka olemasolevale partnerile pangakonto numbri, mis on panka edastatava maksete faili koostamise eelduseks. Mitme pangakonto olemasolul saab vihjest kiire ülevaate, milliselt kontol oleks kõige soodsam makse sooritada (pangasisesed maksed on reeglina soodsama hinnaga).

Raamatupidamine

  • Kande import failist. Raamatupidamise päevaraamatus lisandus uue kande lisamise vormile kanderidade failist (Excel, LibreOffice Calc jt) importimise võimalus. Failist otsitakse veerge nimetusega konto, alamkonto, deebet ja kreedit. Kui konto või alamkonto veerus olev number on kontoplaanis olemas, siis on vastav konto/alamkonto valitud, vastasel juhul on lahter tühi. Faili nimetus kopeeritakse kande selgituse lahtrisse. Üks kasutusjuhtudest on palgakande andmete import välisest süsteemist. Tabelarvutusprogrammis või spetsiaalses tarkvaras tehtud palgaarvestuse saab salvestada faili. Näiteks Merit Palk võimaldab pidada kahe töötaja palgaarvestust tasuta, mis peaks katma ära enamiku ühistute vajaduse. Palgaarvestuse kande faili (nt Merit Palk programmist salvestatud exceli fail) importimise õnnestumiseks tuleks faili koostamisel kasutada ühistu kontoplaanis olevaid palgaga seotud kontosid.
  • Majandusaasta aruande uus XBRL taksonoomia. Uuendasime majandusaasta aruande ettevõtjaportaali laadimisel kasutatava taksonoomia 2018 versioonile. Majandusaasta aruande XBRL fail genereeritakse viimase kehtiva taksonoomia alusel.


Lisaks parandasime vigu, mille olime kas ise või tähelepanelike kasutajate abil avastanud.