Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Uuendused 28.05.2015

Eristame ühistu ja arvete esitaja e-maili aadresse. Lisasime kululiigile aegumise tähtaja. Uuendasime varukoopia salvestamist. Lisasime majanduskavale käibemaksu filtri ja kommunaalmaksete gruppide filtri. Täpsustasime hoolduspäevikus töökäsu ja tehtud töö trükkimise loogikat. Uuendasime serveri operatsioonisüsteemi, andmebaasi ja programmeerimiskeele versioonid.

Üldine

  • Uuendasime serveri operatsioonisüsteemi, andmebaasi ja programmeerimiskeele versioonid. Rakenduse ajaloo ühe mastaapsema uuenduse käigus uuendasime edukalt serveri operatsioonisüsteemi Debian, andmebaasimootori PostgreSQL ja rakenduse peamise programmeerimiskeele PHP versioonid. Kokkuvõttes peaks see kasutajate jaoks väljenduma paremas ja turvalisemas kasutajakogemuses.
  • Uuenes varukoopia salvestamine. Viisime varukoopia salvestamise ühistu konteksti. Varasema kõigi endaga seotud ühistute korraga varukoopia salvestamise asemel tuleb varukoopia edaspidi salvestada iga ühistu kohta eraldi. Sellega seoses liikus varukoopia salvestamise link avalehelt menüüvaliku üldandmed alla.

Üüriarvestus

  • Eristame ühistu ja arve esitaja e-maili aadresse. Arve e-maili seadete vormile lisandus väli saatja e-maili aadressiga. Kui väli täita ühistu aadressist erineva aadressiga, siis kasutatakse aadressi arvete saatmisel. Vastasel juhul kasutatakse arvete saatmisel ühistu üldandmetes olevat e-maili. Muudatus võimaldab eristada arvete ja teiste teemade kommunikatsiooni, kui arvetega tegeleb eraldi isik.
  • Kululiigile kehtivuse tähtaeg. Kululiigile on võimalik määrata senise märkeruudu aktiivne järele kehtivuse tähtaeg kuu ja aasta näol. Kehtivuse tähtajast järgmises perioodis märgitakse kululiik mitteaktiivseks.

Haldus

  • Majanduskava gruppide filtrisse kommunaalid. Kommunaaltulude ja -kuludega majanduskava filter võimaldab vaadata kommunaalmakseid ühe grupi või mitme grupi lõikes nt saab ühes vaates kuvada vee ja kanalisatsiooni tulud, kulud ja tulemi. Samuti lisasime majanduskava väljatrükile viite, kas tegemist on planeeritud või tegeliku majadnuskava vaatega.
  • Majanduskavale käibemaksu filter. Lisasime majanduskavale tunnuse käibemaksuga, mis on nähtav ainult käibemaksukohuslasest ühistutele. Majanduskava muutmisel on võimalik valida, kas kavas näidatakse summad käibemaksuta või käibemaksuga.
  • Tehtud töö kohta ei saa trükkida töökäsku. Hoolduspäevikus ei kuvata tehtud/tühistatud tööde puhul töö vaatamise vormil nuppu "Trüki töökäsk", hoolduspäevikust trükkides jäetakse sellised töökäsud trükkimata. Tehtud töö puhul saab selle välja trükkida PDF ikooni või printeri dialoogi kasutadas. Muudatus on tingitud soovist eristada planeeritud töö väljatrükki tehtud töö väljatrükist. Soovitavalt peaks töö tehtuks märkimisel lisama teostatud tööde lahtrisse töökäsult pärineva selgituse.

Lisaks parandasime vigu, mille olime kas ise või tähelepanelike kasutajate abil avastanud.