Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Uuendused 30.04.2018

Muutsime kommunaalmaksete vahe aruande paremini loetavaks. Lisasime Swedbank Gateway lahendusele maksete panka laadimise. Lisasime haldusfirma objektide koondvaate. Täiendasime kululiikide tõlkeid. Järgnevalt uuendustest lähemalt.

Üldandmed

  • Haldusfirma objektide vaade. Lisasime haldusfirma üldandmetesse vaate objektid, kus kuvatakse kõik haldusfirmaga seotud objektid. Objektiga saab seostada konkreetse raamatupidaja ja halduri. Edaspidi kuvatakse ühistu ametnike all ainult objektiga seostatud haldusfirma ametnike kontakte. Varem kuvati ühistu ametnike vaates kõiki haldusfirma ametnikke. Ligipääs kõigile haldusfirma objektidele on endiselt kõigil haldusfirma ametnikel.

Üüriarvestus

  • Maksete laadimine Swedbank Gateway kaudu. Eelmisel kuul lisatud kontoväljavõtte toimingute laadimisele lisandus võimalus eksportida ka maksed internetipanka pangaliidese vahendusel. Senise XML faili teel maksete salvestamise asemel saavad Gateway lepinguga kasutajad salvestada ettevalmistatud maksekorraldused otse internetipanka. Maksed peab internetipangas allkirjastama. Gateway lepingu olemasolul tuleb saata maksete edastamise teenuse aktiveerimiseks panka vabas vormis e-mail (gateway@swedbank.ee), misjärel valmistatakse pangas ette lepingu muudatus, mille allkirjaõiguslik isik peab internetipangas allkirjastama. Kes pole veel Gateway lepingut jõudnud lisada saavad sõlmida lepingu pärast internetipanka sisselogimist Swedbank Gateway lehel olevalt nupult "Sõlmi operaatori kanali leping". Korteriyhistu.net'is tuleb pangaliidese seadetes (viide laekumiste ja kontoväljavõtte impordi vormil) aktiveerida teenus, märkides seadetesse pangaga sõlmitud Gateway lepingu number. 
  • Kululiikide tõlked. Täiendasime tõlgete nimekirja mitme nimetusega. Nimekirjast kululiigi nimetuse või täiendi valimisel kuvatakse need arvel kasutaja valitud arve keeles. Olemasolevaid tõlkeid näeb tabeli kujul siit.

Raamatupidamine

  • Kommunaalmaksete vahe aruanne. Tulude-kulude aruandes olevalt kommunaalmaksete vahe summa lingilt avaneb senisega võrreldes paremini loetav aruanne, kus on toodud välja nii tululud ja kulud kui ka tulem. Alamkontosid võrreldakse alamkonto numbri alusel, mis vaikimisi seadistuse korral peaks andma korrektse tulemuse. Vajadusel tuleb alamkontode nummeratsiooni täpsustada, et ühte liiki kommunaalide tulu ja kulu alamkonto numbrid oleksid samad. Alamkontode numbreid saab muuda vaates Kontoplaan.   

Lisaks parandasime vigu, mille olime kas ise või tähelepanelike kasutajate abil avastanud.