• Eesti keeles
 • На русском

Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Uuendused 30.05.2017

Paigaldasime uuendused, mis peaks muutma osaluste ja näitudega tegelemise vaated kiiremaks. Uue valikuna lisandus osalused vaatesse osaluste ülevaade, mis annab risttabelina ülevaate osalevatest isikutest ja võimaldab ühel vormil muuta korraga korteri osalusi kõikides kululiikides. Samuti optimeerisime arvestivahetusega seonduvat, näitude importi ja täpsustasime mitteviivislaekumiste kajastamist saldodes. Järgnevalt kõige olulisematest uuendustest lähemalt.

Üüriarvestus

 • Osaluste ülevaade. Lisasime vaatesse Osalused risttabelina ülevaate korterite osalustest kululiikide lõikes. Lisaks osaluste ülevaatele on avatud perioodis võimalik muuta kõiki ühe korteri osalusi kõigi olemasolevate kululiikide lõikes. Varem pidi ühe korteriga seotud osalusi täpsustama iga kululiigi osaluste muutmise vormil, mis eelkõige suuremate majade korral oli tülikas. Samuti annab uus vaade parema ülevaate korteri osalustest juba enne kulude jaotust.
 • Arvestivahetusele selgemad piirangud.Seadsime arvestivahetusele selgemad piirangud, et vältida võimalikke vigu andmete sisestamisel. Kui vanal arvestil on lõppnäit olemas, siis läheb sama kuupäev arvestivahetuse dialoogiaknas vaikimisi kuupäevaks. Kui sisestatakse olemasolevast lõppnäidust varasem kuupäeva, siis antakse viga ehk arvestivahetust ei saa teha olemasolevast näidu kuupäevast varasema kuupäevaga. Samuti pole lubatud sisestada näitusid juba jaotatud perioodi.
 • Korteri näitude ajaloos viide perioodile. Lisasime üüriarvestuse all korteri näitude ajaloo vaatesse perioodi veeru, et oleks selgem ülevaade, millise perioodiga üks või teine näit on seotud st millises perioodis näit on kasutatud ja jaotatud.
 • Näidud lehel jäetakse meelde arvesti filtri valik. Näidud ja Arvestid vormidel jäetakse meelde valitud arvesti liik. Eelistus säilib kuni väljalogimise või sessiooni aegumiseni.
 • Võimalus importida algnäit. Näitude ja osaluste impordil on võimalik lisaks näidule importida ka algnäit. Sisuliselt tähendab see arvestivahetust. Kui algnäit on seostatud, siis on kohustuslik seostada ka (lõpp)näit. Algnäidu kuupäeva seostamine pole kohustuslik, aga kui see on tehtud, siis loetakse näidud failist, vastasel juhul jäävad need tühjaks. Osaluste muutmise vormil kuvatakse nii algnäidu kui selle kuupäeva välja muudetavana. Algnäidu kuupäev peab olema hilisem kui sama arvesti viimase näidu kuupäev ja viimane näitude jaotamise kuupäev ning varasem kui uue näidu kuupäev.
 • Näitude impordil üldarvesti järel viide majale. Kui ühistus on mitu maja, siis kuvatakse üldarvesti järel täpsustuse puudumisel maja.
 • Alamarvestite näitude sisestamise vormile kokku kogused. Ühe alamaarvesti näitude sisestamise tabelis kuvatakse kokku koguseid.
 • Mitme osalusega arvesti kuvamine arvel. Kui mitmele korteriomanikule jagatakse ühe arvesti tarbimist, siis näidatakse arvestit kõigi sellega kulude jaotuses osalevate korterite arvete tarbimiste ülevaates ja näidukaartidel. Arvesti näitu saab sisestada Minu korter kaudu vaid selle korteriga seotud isikud, millega arvesti on seotud.
 • Kasutatud teenuse valik. Täiendasime hiljuti lisandunud võimalust valida kuluarve reale teenuse nimetus varasemalt kasutatud teenustest ajalise piiranguga. Teenus lahtris kuvatakse vaid varasema 12 kuu jooksul esinenud teenuseid. See peaks eelkõige pikemaajalistel kasutajatel tagama olukorra, kus vanu erineva kirjapildiga sama sisuga teenuseid ei kuvata.
 • Uue perioodi automaatne avamine arvete kinnitamisel. Panime perioodi arvete kinnitamise vormile tagasi märkeruudu, millega saab avada automaatselt uue periood. Märkeruut pole vaikimisi märgitud. Perioodi sulgemise vormil on samuti uue perioodi avamise märkeruut, mis on vaikimisi märgitud (siis kui uut perioodi veel pole).
 • NB! E-arvete edastamine kui arve maksja on saajast erinev. Seoses endiselt lahendamata Omniva poolse probleemiga soovitame kontrollida e-arve saajast erineva maksja korral e-arvete edastamist pankadesse. On esinenud juhtumeid, kus kõnealused arved jäävad Omniva eArvekeskuses imporditud staatusesse ehk edastamisel on ilmnenud tõrge. Seda saab kontrollida Omniva iseteeninduses, kus probleemsete arvete staatuseks on "imporditud" ja mitte "edastatud". Probleemi lahendamiseks tuleb võtta ühendust Omniva abikeskusega.

Lisaks parandasime vigu, mille olime kas ise või tähelepanelike kasutajate abil avastanud.