• Eesti keeles
  • На русском

Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Uuendused 30.09.2017

Lisasime tulude-kulude aruande ja bilansi detailsed vaated, kus on võimalik näha aruandeid kontode ja ka alamkontode lõikes. Samuti uuendasime ISO XML makseformaati, et see vastaks peagi rakenduvatele muudatustele. Järgnevalt uuendustest lähemalt.

Üüriarvestus

  • Uuenenud ISO XML makseformaadi toetus. Viisime maksete edastamise faili vastavusse 19. novembrist 2017 muutuvale ISO XML makseformaadile. Peamiselt seisnes muudatus seni mittekohustuslike väljade kohustuslikuks muutumises. 

Raamatupidamine

  • Aruanded kontode ja alamkontode detailsusega. Lisasime tulude-kulude aruande ja bilansi detailse vaate, kus on võimalik näha aruannet kontode ja ka alamkontode lõikes. Aruannete päisesse lisandusid märkeruudud, millega saab vaadata aruandeid soovitud detailsusega. Detailne aruanne annab selgema ülevaate, milliste kontode ja alamkontode summad sisalduvad aruande üldisemate koondnimetuste taga.

Lisaks parandasime vigu, mille olime kas ise või tähelepanelike kasutajate abil avastanud.