Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Uudised

Uuendused 03.12.2017

Lisasime võimaluse LHV Connect abil pangast konto info laadimiseks. Ühistu või ühisuse saab märkida mitteaktiivseks. Levinumate kululiikide nimetused kuvatakse arve saaja keeles. Täpsustasime arvestivahetusel kuupäevade kontrolli. Järgnevalt uuendustest lähemalt.

Seminarid Tartus

Tutvustame taas Tartus kortermaja tegevuse korraldamise parimaid praktikaid kasutades korteriyhistu.net lahendusi. Kutsume piirkonna kortermajade esindajaid seminarile.

Tasuta seminarid toimuvad algusega kell 17:15 Tartus esmaspäeval (4. detsember) Loodusmajas ja teisipäeval (5. detsember) Tartu Hansa koolis. Lisainfo ja registreerumine veebivormil.

Uuendused 31.10.2017

Lisasime korteri andmetesse uued lisaväljad ja võimaluse määrata, millised aktiivsetest väljadest kuvatakse arvel. Näidu sisestamise vaikimisi kuupäevaks arvestuse kuu viimane kuupäev. Lisaks optimeerisime osaluste vaadete päringuid, mille mõju avaldub eelkõige suure korterite ja mõõtjate arvuga ühistute andmetega töötades. Järgnevalt uuendustest lähemalt.

Algas turvariskiga ID-kaartide sertifikaatide uuendamine

Kui kasutate sisenemiseks ainult ID-kaarti, siis peate tänasel päeval arvestama, et iga hetk võidakse turvariskiga ID-kaardi sertifikaadid tühistada. Pärast seda pole uuendamata kaartidega lisaks kõigile teistele e-teenustele võimalik siseneda ka korteriyhistu.net rakendusse. Omalt poolt soovitame ID-kaart uuendada või luua alternatiivne sisenemise viis (püsiparool, Mobiil-ID, panga kaudu Smart-ID).

Planeeritud katkestus korteriyhistu.net töös reedel alates kell 18-20

Reedel, 27. märtsi õhtul, alates kell 18 algavad korteriyhistu.net serveri planeeritud hooldustööd, mille ajal puudub ligipääs korteriyhistu.net teenusele. Teeme kõik endast oleneva, et katkestus oleks võimalikult lühiajaline. 

 

Seminarid Tallinnas

Tutvustame taas Tallinnas kortermaja tegevuse korraldamise parimaid praktikaid kasutades korteriyhistu.net lahendusi. Kutsume piirkonna kortermajade esindajaid seminarile.

Tasuta seminarid toimuvad algusega kell 17:15 Tallinnas järgneva kahe nädala viiel päeval, et kõik huvilised saaksid valida sobivaima päeva ja koha. Valikus on Kalamaja esmaspäeval (23. oktoober), Kesklinn teisipäeval (24. oktoober), Mustamäe kolmapäeval (25. oktoober), Lilleküla neljapäeval (26. oktoober) ning Lasnamäe teisipäeval (31. oktoober, vene keeles). Lisainfo ja registreerumine veebivormil.

Uuendused 30.09.2017

Lisasime tulude-kulude aruande ja bilansi detailsed vaated, kus on võimalik näha aruandeid kontode ja ka alamkontode lõikes. Samuti uuendasime ISO XML makseformaati, et see vastaks peagi rakenduvatele muudatustele. Järgnevalt uuendustest lähemalt.

Uuendused 30.05.2017

Paigaldasime uuendused, mis peaks muutma osaluste ja näitudega tegelemise vaated kiiremaks. Uue valikuna lisandus osalused vaatesse osaluste ülevaade, mis annab risttabelina ülevaate osalevatest isikutest ja võimaldab ühel vormil muuta korraga korteri osalusi kõikides kululiikides. Samuti optimeerisime arvestivahetusega seonduvat, näitude importi ja täpsustasime mitteviivislaekumiste kajastamist saldodes. Järgnevalt kõige olulisematest uuendustest lähemalt.

Uuendused 29.04.2017

Enamus uuendustest on seotud uuenenud arvestite ja näidude süsteemi väiksemate täienduste ja parendustega. Uue valikuna lisandus näidud vaatesse võimalus kuvada ainult näidukaardi arvesteid. Lisaks trükitakse edaspidi arvele hoiatus kui arvesti taatlemistähtaeg on saabumas või möödunud. Samuti optimeerisime näitude ja osalustega seotud päringuid, et vaated eelkõige suuremate majade ja arvestite hulga korral kiiremini avaneksid. Järgnevalt uuendustest lähemalt.

Uuendused 20.03.2017

Käesolevad uuendused lisavad arvestite halduse ja muudavad näidud arvestuse perioodist sõltumatuks. Senine lihtsustatud alg- ja lõppnäiduga osaluse loogika asendub põhimõttega osalus arvestiga tarbimises. Olemasolevate kasutajate jaoks säilitasime võimalikult sarnase igapäevase kasutusloogika ning genereerisime kululiikide ja näidupõhiste tarbimiste alusel arvestid. Lisaks arvestite ja näitude teemale lisandus kuluarve sisestamisel teenuse valik ja automaatne remondifondi kasutamise kanne. Samuti võtsime kasutusele uue ja kaasaegsema riistvara. Järgnevalt uuendustest ja muutunud põhimõtetest lähemalt.