Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Uudised

Uus liivakast mängimiseks

Muutsime korteriyhistu.net demo kasutatavamaks. Varasema andmete vaatamise asemel saab liivakastis mängida ehk andmeid muuta. Hea võimalus korteriyhistu.net lahendusega tutvumiseks reaalsete andmetega mängides. Liivakast on kõigi huviliste jaoks ühine, seega päeva jooksul võivad andmed muutuda. Igal hommikul liivakastis uus liiv ehk öösel taastatakse demoandmete algseis. Link uuenenud liivakastile.

Uuendused 30.03.2015

Lisandus võimalus saata omanikule ja elanikule e-mail lisaks ühistule ka ametniku või haldusfirma nimel. Uuendasime avalehe kohandamise valikuid. Täiendasime hangete keskkonda, kus lisatud hange saadetakse huvitatud firmadele nüüd 15-minutilise viivitusega pärast viimast muutmist.

Uuendused 28.02.2015

Lisandus tegevuste ajalugu, kus logitakse andmete lisamised, muutmised ja kustutamised. Muutsime halduses tegevuste planeerimist paindlikumaks, lisades teostamise nädalapäevade valiku ja võimaldades defineerida täpsemat tegevuse kestust. Täiendasime hoolduspäeviku kasutusmugavust tööde lisamisel ja haldamisel.

Musta roti uuendused 31.01.2015

Täiendasime halduses tegevusi ja hoolduspäeviku töid. Lisasime võimaluse grupeerida tegevused üheks koondtööks ja trükkida töö detailid blanketile ehk vormistada töökäsk. Töökäsule lisatakse triipkood, mis võimaldab hiljem blanketi alusel leida teostatud tööde fikseerimiseks soovitud töö. Lisasime 1000-euroste arvete kohta hoiatuse. Üüriarvestuse eksporti asendab kannete import raamatupidamise päevaraamatus.

Lemmingu uuendused 30.12.2014

Avasime uuendatud hangete portaali https://hanked.korteriyhistu.net, kus hankijad ja pakkujad saavad hallata oma infot. Lisaks tegime väiksemaid täiendusi sh viiviste eksport raamatupidamisse, suure kulude jaotuse tabeli PDFks salvestamine, rollide ja õiguste tabeli esimese veeru fikseerimine, haldusfirma näidukaardi tuvastamine triipkoodiga, näitude sisestamisel vaikimisi väärtuste keelamine, kohtuvõla arvestus. Samuti tegime ettevalmistusi üüriarvestuse ekspordi eemaldamiseks (jääb raamatupidamise import).

Okassea uuendused 28.11.2014

Täiendasime majanduskava tegelike tulude-kulude vaadet tööde ja kuludokumentide loeteluga, mis võimaldab anda detailse ülevaate majanduskava kulude kujunemisest ja seosest tehtud töödega kalendrikuude või valdkondade lõikes. Võimaldame vaadata majanduskava soovitud detailsusega gruppide või ridade lõikes. Lisasime võimaluse muuta näitude sisestamisel korteri elanike arvu. Kuvame arvel koefitsendi või päevade arvu korral korrigeeritud koguse asemel arvutuskäigu.

Rohtlahaukuri uuendused 30.10.2014

Kõigil kasutajatel tekkis ligipääs menüüvalikule Haldus ja probleemide tõstatamise võimalus Suhtlus all. Seoses halduse avaliku versiooni lisandumisega lisasime hinnakirja haldust sisaldavad paketid. Tasuta suhtluse pakett täienes probleemidest teavitamise võimalusega. Täiendasime kasutajajuhendit halduse teemaga.

Deegu uuendused 30.09.2014

Korrastasime kontoväljavõtte importimisel automaatse failiformaadi tuvastamise kodeeringuid. Lisasime näitude sisestamise vormile korteri märkused. Kulud ja tulud vaade sai dünaamilise filtri. Selgitame e-arvete täieliku ja piiratud presenteerimise põhimõtteid. Lisasime võimaluse andmete importimiseks Raamatupidamisse. Täiendasime haldusmoodulis majanduskava loomist.

Vöötorava uuendused 29.08.2014

Lisasime võimaluse viivise tühistamiseks. Korrastasime raamatupidamises kannete järjestamist. Muutsime aastaaruande XBRL ekspordi aruandeperioodi põhiseks. Selgitame e-arvete impordiga seotud eripärasid e-arvete laadimisel ja automaatsel tasumisel püsimakse alusel. Täiendasime haldusmooduli alfaversiooni haldusfirma hoolduspäeviku ja probleemide ülevaatega.

Maara uuendused 04.07.2014

Lisasime võimaluse prognoosida sisestamata näitudega korteritele näidud keskmise tarbimise alusel. Korrastasime kululiikide ajaloo vormidel kululiikide järjestust ja grupeerimist. Lisasime saldode vormile võlglaste filtri. Enteriga liikumine järgmisele väljale. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Urve Palo andis pidulikult üle Omniva hõbesertifikaadi. Masinloetavate arvete andmete sisestamiseks puudub käsitöö vajadus. Täiendasime haldusmooduli alfaversiooni.