Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Uudised

Paljastuhnuri uuendused 31.08.2013

Peatselt asendub otsekorraldusega maksete kogumine e-arve püsimakseteenusega. Sellega seoses lisandus võimalus pidada arvet e-arve soovijate üle. Samuti saab e-arvete edastamiseks salvestada nõutavas formaadis XML faili. Lisaks automatiseerisime näitude kauglugemissüsteemi Sontex mõõtjate tarbimisandmete lugemise otse serverist. Lihtsustasime korteriomaniku arve saamise eelistuste tegemist. 

Otsekorraldustelt üleminek e-arvetele

Paljud kasutajad on tundnud huvi otsekorraldustelt e-arvetele ülemineku protsessi kohta. Oleme aktiivselt e-arvete teemaga tegelenud ja soovime korteriyhistu.net poolt olla valmis esimesel võimalusel pärast tehniliste detailide selgumist. Järgnevalt selgitame muudatuste põhimõtteid.

Orava uuendused 4.07.2013

Harilik orav Sellel kuul lisandus kaua oodatud võimalus importida kortereid otse Exceli (või ka OpenOffice) failist. Samuti tegime mitmeid täiendusi näitude kogumise parandamiseks, nt näitude sisestamise meeldetuletuse e-maili on võimalik iga ühistul oma äranägemise järgi muuta. Mitmed näitudega seotud parandused on ettevalmistused automaatse kauglugemise kasutuselevõtuks, nt Sontex arvestite faili lugemise võimalus, mitme maja näitude import ühest failist või tarbimiste kuvamine arvel.

Lagritsa uuendused 30.05.2013: koondarve ja laekumise poolitamine

Selle kuu uuendustega lisandus võimalus koostada koondarve mitme korteri eest. Ühtlasi on võimalik poolitada laekumist mitme korteri vahel. Samuti on võimalik importida näitude koefitsenti ja näha ka üle ekraani ulatuvate tabelite päist. Haldusfirma masstoimingute edenemisest annab tagasisidet edenemisriba. Lisaks uuendasime kodulehel olevat klientide kaarti.

Ondatra uuendused 30.04.2013

Selle kuu uuendused keskenduvad eelkõige haldusfirma kasutusmugavuse ja tööprotsessi parandamisele. Lisasime haldusfirma perioodid, kululiigid, kuluarved ja näidud, mis võimaldavad masstoiminguid üle kõigi firmaga seotud objektide. Korteriomanikele võimaldame sisestada näite ilma sisselogimata. Lisaks uuendasime kodulehe kujunduse sobivamaks suuremate ekraanidega.

Võrdle oma korteri kulusid teistega

Kõigil korteriomanikel on võimalus võrrelda oma arvet korteriyhistu.net andmebaasis olevate korterite arvetega. Oma ühistu arve võrdlemiseks kõigi teiste andmebaasis olevate korterite arvetega peab sisestama oma korteri ja arve andmed erinevate kulude lõikes. Võrdluse vorm asub http://www.korteriyhistu.net/vordlus. Proovi järele, selleks ei pea olema korteriyhistu.net kasutaja!

Uuendused 28.02.2013

Võrdlus täienes üksikute kululiikide võrdlemise võimalusega. Võtsime kasutusele kululiikide võrdlusklassid, et samasisulised kulud oleksid võrreldavad. Üüriarvestuse seadistamisel saab lisada standardkululiigid. Hankekeskkond hanked.korteriyhistu.net täienes elektritööde hinnapäringu võimalusega. Lisasime AGR kaugloetavate arvestite andmete faili formaadi automaatse tuvastamise näitude impordil.

Uuendused 11.01.13

Uue aasta esimeste uuendustega lisandus võimalus võrrelda oma korteri ja maja arvet teistega. Samuti lisandus võimalus salvestada raamatupidamise põhiaruanded XBRL faili, mille saab laadida Ettevõtjaportaali e-aruandluskeskkonda. Lisaks uuendasime hinnakirja.

Muudatused 30.11.2012

Novembri muudatustest võib esile tõsta võimalust seostada algdokumentide faile raamatupidamise kannetega. Samuti lisandus e-arvete eksport ning võimalus määrata teadetetahvli tähtsale teatele aegumistähtaeg. Ühtlasi soovitame kõigil lisada oma lemmikuks meie Facebook'i lehekülg, kus plaanime hakata jagama aktiivsemalt infot igapäevastest tegemistest.

Muudatused 30.10.2012

Oktoobri muudatustest väärivad enam esile tõstmist võimalus kuvada arvel eelmisel kuul laekunud summat, e-mailide HTML vormingusse muutmine ja MESA formaadi muudatused. Järgnevalt olulisematest muudatustest lähemalt.